Quyết định 1834/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1834/QĐ-BGDĐT năm 2011 về thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 1834/QĐ-BGDĐT năm 2011 thanh tra công tác in sao đề thi


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1834/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THANH TRA CÔNG TÁC IN SAO ĐỀ THI, COI THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Uỷ quyền cho 63 đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường dự bị đại học thành lập Đoàn thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011, để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1. Thời gian, địa điểm và số lượng cán bộ, giảng viên được cử theo sự điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo).

Đoàn thanh tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường dự bị đại học, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Đoàn thanh tra có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng ;
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI THANH TRA THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 1834 /QĐ-BGDĐT, ngày 28/4/2011 của Bộ GD& ĐT)

STT

Địa điểm thanh tra

Đơn vị được cử đến thanh tra in sao đề thi, coi thi

 

 

Tên

Địa chỉ

Trưởng đoàn

TTr in sao đề thi

TTr coi thi

Tổng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Khu vực phía Bắc

1

Bắc Giang

Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương

Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ

1

1

8

10

2

Bắc Kạn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

1

1

7

9

3

Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Số 387 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

1

1

7

9

4

Cao Bằng

Trường Đại học Hà Nội

Km 9 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

1

1

8

10

5

Điện Biên

Trường Đại học Ngoại thương

Số 91, Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

1

1

7

9

6

Hà Giang

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Số 207, đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội

1

1

7

9

7

Hà Nam

Trường Đại học Thương Mại

Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, thành phố Hà Nội

1

1

6

8

8

TP Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

Số 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

1

1

13

15

9

Hà Tĩnh

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Số 32 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế

1

1

8

10

10

Hải Dương

Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên

1

1

8

10

11

TP Hải Phòng

Trường Đại học Hồng Đức

Số 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa

1

1

8

10

12

Hoà Bình

Trường Đại học Tây Bắc

Tổ 2 phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1

1

8

10

13

Hưng Yên

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Km 8 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

1

1

8

10

14

Lai Châu

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Trâu Quỳ, Gia Lâm, thành phố Hà Nội

1

1

6

8

15

Lạng Sơn

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Xã Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

1

1

8

10

16

Lào Cai

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên

1

1

8

10

17

Nam Định

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Phường Tân Thịnh , thành phố Thái Nguyên

1

1

8

10

18

Nghệ An

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên

1

1

13

15

19

Ninh Bình

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

1

1

7

9

20

Phú Thọ

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

1

1

8

10

21

Quảng Bình

Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

1

1

8

10

22

Quảng Ninh

Trường Đại học Mỏ Địa chất

Đông Ngạc, Từ Liêm, thành phố Hà Nội

1

1

10

12

23

Quảng Trị

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế

1

1

8

10

24

Sơn La

Trường Đại học Xây dựng

Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

1

1

8

10

25

Thái Bình

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

1

1

8

10

26

Thái Nguyên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Số 1 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

1

1

8

10

27

Thanh Hoá

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 136 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

1

1

13

15

28

Thừa Thiên-Huế

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Số 459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

1

1

8

10

29

Tuyên Quang

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

1

1

8

10

30

Vĩnh Phúc

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội

1

1

8

10

31

Yên Bái

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Số 360 Đê La Thành, thành phố Hà Nội

1

1

8

10

Khu vực phía Nam

1

An Giang

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Số 639 Nguyễn Trãi, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

2

Bà Rịa-Vũng Tàu

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Số 97, Võ Văn Tần, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

3

Bạc Liêu

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Số 280, An Dương Vương, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

4

Bến tre

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số 01 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

5

Bình Dương

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

6

Bình Định

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Số 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

1

1

8

10

7

Bình Phước

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Số 02, Nguyễn Tất Thành, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

8

Bình Thuận

Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Số 48 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

1

1

8

10

9

Cà Mau

Trường Đại học Giao thông Vận tải, Cơ sở 2

Số 7 Nguyễn Vĩnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

10

TP Cần Thơ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM

Số 12 Đinh Tiên Hoàng, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

11

TP Đà Nẵng

Trường Đại học Đà Lạt

Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt

1

1

6

8

12

Đăk Lăk

Trường Đại học Quy Nhơn

Số 170, An Dương Vương, TP Quy Nhơn, Bình Định

1

1

8

10

13

Đăk Nông

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, Đại học Đà Nẵng

Số 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

1

1

7

9

14

Đông Nai

Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

1

1

10

12

15

Đồng Tháp

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

16

Gia Lai

Trường Đại học Nha Trang

Số 2C Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang

1

1

8

10

17

Hậu Giang

Trường Dự bị đại học Thành phố Hồ Chí Minh

Số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

6

8

18

TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Số 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

13

15

19

Khánh Hoà

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Số 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hoành Sơn, thành phố Đà Nẵng

1

1

8

10

20

Kiên Giang

Trường Đại học Cần Thơ

Số 211 đường 30/4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

1

1

6

8

21

Kon Tum

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, thành phố Huế

1

1

8

10

22

Lâm Đồng

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Số 131Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

1

1

8

10

23

Long An

Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở 2

Đ2 Bis Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

24

Ninh Thuận

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

Thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang

1

1

8

10

25

Phú Yên

Trường Đại học Tây Nguyên

Số 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

1

1

8

10

26

Quảng Nam

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Số 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

1

1

8

10

27

Quảng Ngãi

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Số 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế

1

1

8

10

28

Sóc Trăng

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

Số 182 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

29

Tây Ninh

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Số 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

30

Tiền Giang

Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Số 12, Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

31

Trà Vinh

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Số 196 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

32

Vĩnh Long

Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

8

10

1. Thời gian thanh tra in sao đề thi: theo lịch làm việc của Hội đồng in sao đề thi của Sở GD&ĐT nơi đến thanh tra.

2. Thời gian thanh tra coi thi: từ ngày 31/5/2011 đến ngày 05/6/2011

3. Đoàn thanh tra tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thanh tra các Hội đồng coi thi của Sở GD&ĐT và của Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu-Bộ Quốc phòng đặt trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đến thanh tra.

4. Các đơn vị tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi theo tài liệu Nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 trên website của Bộ GD&ĐT.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1834/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1834/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2011
Ngày hiệu lực28/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1834/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định số 1834/QĐ-BGDĐT năm 2011 thanh tra công tác in sao đề thi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 1834/QĐ-BGDĐT năm 2011 thanh tra công tác in sao đề thi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1834/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành28/04/2011
        Ngày hiệu lực28/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 1834/QĐ-BGDĐT năm 2011 thanh tra công tác in sao đề thi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 1834/QĐ-BGDĐT năm 2011 thanh tra công tác in sao đề thi

            • 28/04/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực