Quyết định 21/2009/QĐ-UBND

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2009/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

Căn cứ Thông Tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 307/TTr-STP ngày 14 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình như sau:

1. Tổ chức hành nghề công chứng (bao gồm Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng) thực hiện các hợp đồng giao dịch về bất động sản đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

2. Giao Phòng Công chứng số I thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản của hộ gia đình, cá nhân trên phạm vi thành phố Hoà Bình;

Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở) của hộ gia đình, cá nhân tại các địa phương còn lại thì được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã.

Điều 2. Các hợp đồng, giao dịch về nhà ở, thì hộ gia đình, cá nhân có quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp huyện (đối với nhà ở đô thị), UBND cấp xã (đối với nhà ở nông thôn).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, Tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2009
Ngày hiệu lực28/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/05/2011
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành18/05/2009
        Ngày hiệu lực28/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/05/2011
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Hòa Bình

            • 18/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực