Quyết định 27/2001/QĐ-UB

Quyết định 27/2001/QĐ-UB về Quy chế tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tỉnh Kon Tum

Quyết định số 27/2001/QĐ-UB Quy chế tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại đã được thay thế bởi Quyết định 13/2006/QĐ-UBND Quy chế hoạt động Phòng tiếp công dân tỉnh Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 16/04/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định số 27/2001/QĐ-UB Quy chế tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2001/QĐ-UB

KonTum, ngày 21 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;

Căn cứ Nghị định 89/CP, ngày 07/8/1997 của Chính phủ về ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân và Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/9/1997 của Tổng thanh tra Nhà nước về hướng dẫn thi hành nghị định số 98/CP;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy chế về tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 1497/ 1997/ QĐ-UB, ngày 13/11/1997 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về phối hợp tiếp công dân và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành

Điều 3: Các Ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã;Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ
- TTTỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- Như điều 3
- Lưu VT-NC

TM/ UBND TỈNH KON TUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Hảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2001
Ngày hiệu lực06/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/04/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 27/2001/QĐ-UB Quy chế tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 27/2001/QĐ-UB Quy chế tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu27/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýHuỳnh Hảo
        Ngày ban hành21/06/2001
        Ngày hiệu lực06/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/04/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 27/2001/QĐ-UB Quy chế tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 27/2001/QĐ-UB Quy chế tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại