Quyết định 3156/QĐ-UBND

Quyết định 3156/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Hội đồng quản lý “Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc làm” tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định số 3156/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Quỹ hỗ trợ dạy nghề việc làm Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3156/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ “QUỸ HỖ TRỢ DẠY NGHỀ, VIỆC LÀM” TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập “Quỹ hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 697/LĐTBXH-DN ngày 13/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quản lý “Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc làm” tỉnh Hà Tĩnh; gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Lao động - TBXH - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Bà Phùng Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Nguyễn Xuân Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH - Ủy viên;

5. Ông Lê Văn Lượng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh

7. Ông Thái Văn Hóa, Trưởng ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê - Ủy viên;

8. Ông Ngô Đình Vân, Phó trưởng ban Quản lý KKT Vũng Áng - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Bá Đức, Trưởng ban Quản lý Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương CTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang - Ủy viên;

10. Ông Đặng Văn Dũng, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động và BĐG, Sở Lao động - TBXH - Ủy viên;

11. Ông Lê Xuân Ý, Phó trưởng Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - TBXH - Thư ký.

Điều 2. Hội đồng Quản lý “Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc làm” có trách nhiệm:

- Huy động nguồn lực tài chính từ ngân sách Nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ các hoạt động đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ theo đúng Quy chế và các quy định khác của pháp luật;

- Thành lập và điều hành hoạt động của bộ phận giúp việc Hội đồng Quản lý Qũy theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các ngành liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các phó VP/UBND tỉnh;
 - Lưu VT, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3156/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3156/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2011
Ngày hiệu lực27/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3156/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 3156/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Quỹ hỗ trợ dạy nghề việc làm Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 3156/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Quỹ hỗ trợ dạy nghề việc làm Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3156/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành27/09/2011
        Ngày hiệu lực27/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 3156/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Quỹ hỗ trợ dạy nghề việc làm Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 3156/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Quỹ hỗ trợ dạy nghề việc làm Hà Tĩnh

            • 27/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực