Quyết định 36/2004/QĐ-UB

Quyết định 36/2004/QĐ-UB thành lập Phòng (và tương đương) và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Quyết định số 36/2004/QĐ-UB thành lập Phòng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Cờ Đỏ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định số 36/2004/QĐ-UB thành lập Phòng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Cờ Đỏ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2004/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHÒNG (VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG) VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỜ ĐỎ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2004/ NĐ-CP ngày 02/01/2004 của Chính phủ về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và các xã , phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/03/2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập các Phòng (và tương đương) chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ như sau:

I. Các phòng (và tương đương) chuyên môn:

1.Văn phòng HĐND - UBND ( gồm công tác phục vụ cho TT.HĐND, UBND, công tác TĐKT, Dân tộc, Tôn giáo ...).

(có tài khoản riêng)

2. Phòng Tổ chức, Lao động - Thương binh và Xã hội.

(có tài khoản riêng)

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch.

(có tài khoản riêng)

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo.

(có tài khoản riêng)

5. Phòng Công - Thương - Môi trường.

6. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao.

7. Phòng Giao thông - Xây dựng - Địa chính.

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Phòng Tư pháp.

10. Thanh tra.

11. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

(có tài khoản riêng)

II. Các đơn vị sự nghiệp :

1. Đài Truyền thanh .

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng.

4. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao trực thuộc Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp các Sở, Ban, ngành có liên quan thẩm định đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các Phòng (và tương đương) chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, trình ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3.
- Bộ Nội vụ
- Văn phòng CP.
- TT.TU - TT.HĐND TP.
- Lưu TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2004
Ngày hiệu lực07/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 36/2004/QĐ-UB thành lập Phòng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Cờ Đỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 36/2004/QĐ-UB thành lập Phòng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Cờ Đỏ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýVõ Thanh Tòng
       Ngày ban hành07/01/2004
       Ngày hiệu lực07/01/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 36/2004/QĐ-UB thành lập Phòng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Cờ Đỏ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 36/2004/QĐ-UB thành lập Phòng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Cờ Đỏ