Quyết định 3718/QĐ-UBND

Quyết định 3718/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (phân khu III) do Tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 3718/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng khu dân cư tái định cư xã Bình Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3718/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ, TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ BÌNH SƠN, HUYỆN LONG THÀNH (PHÂN KHU III)

(Quy mô 97 ha; chủ đầu tư: UBND huyện Long Thành)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (phân khu III) của UBND huyện Long Thành do Công ty TNHH Ý Tân (TI Co) lập tháng 11/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 13/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (phân khu III) tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch

a) Vị trí:

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành có ranh giới xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc : Giáp đất trồng cây cao su.

- Phía Nam : Giáp suối Ông Trữ.

- Phía Đông : Giáp đường tỉnh 769.

- Phía Tây Bắc : Giáp phân khu I Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn.

- Phía Tây Nam : Giáp phân khu II Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích : Khoảng 97 ha.

- Quy mô dân số : Khoảng 9.000 - 10.000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch : 1/500.

2. Tính chất và mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là khu dân cư xây dựng mới, tạo quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu về nhà ở tái định cư phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Long Thành với hạng mục nhà liên kế, nhà vườn, công trình thương mại dịch vụ, công trình giáo dục (trường mầm non, trường cấp I, trường cấp II), trung tâm hành chính, các công trình dịch vụ công cộng và khu công viên cây xanh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận.

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành với các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án.

- Tạo mối liên kết, sự thống nhất trong quản lý, cũng như đảm bảo cảnh quan kiến trúc, mối liên kết về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với các dự án liền kề xung quanh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án

* Chỉ tiêu sử dụng đất:

 

Loại đất

Chỉ tiêu (m2/người)

Tỷ lệ

(%)

1

Đất dân dụng cấp đơn vị ở

74 - 84

68 - 87

 

Đất ở

36 - 41

43 - 55

 

Đất công cộng

07 - 08

08 - 11

 

Đất cây xanh

08 - 09

10 - 12

 

Đất giao thông

23 - 26

28 - 35

2

Đất dân dụng cấp đô thị

22 - 25

20 - 26

 

Đất công cộng

05 - 07

20 - 32

 

Đất giao thông

14 - 17

57 - 77

 

Đất bến bãi

01 - 02

04 - 09

* Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp nước : 150 - 180 lít/người/ngày

- Chỉ tiêu thoát nước : 80% nước cấp

- Chỉ tiêu cấp điện : 1.000 - 1.500 KWh/người/năm

- Chỉ tiêu rác thải : 1 - 1,2 kg/người/ngày

- Thông tin liên lạc : 01 máy/02 người.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường thể hiện cụ thể tại bản vẽ quy hoạch giao thông.

4. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

a) Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính sau:

* Cấp khu ở: Tổng diện tích đất là 752.020m², chiếm 77,5% tổng diện tích khu đất quy hoạch, bao gồm:

- Đất ở: Gồm loại hình nhà liên kế, nhà vườn, nhà ở tự chỉnh trang và nhà chung cư với tổng diện tích khoảng 359.220m2, chiếm tỷ lệ 47,8% diện tích đất cấp khu ở.

+ Nhà liên kế: Bố trí thành các dãy nhà dọc trục đường N3 và gần khu vực trung tâm thương mại, bến xe, bãi xe… của dự án với diện tích khoảng 104.593m2, chiếm tỷ lệ 29,1% tổng diện tích đất ở, tổng số 1.023 lô, diện tích trung bình 100 - 150m²/lô.

+ Nhà vườn: Bố trí hầu hết trên khu đất dự án với diện tích khoảng 163.820 m², chiếm tỷ lệ 45,6% tổng diện tích đất ở, tổng số 516 lô, diện tích trung bình 250 - 300m²/lô.

+ Nhà ở tự chỉnh trang: Bố trí phía Đông Nam của dự án, trên khu đất thổ cư hiện tại với diện tích khoảng 54.843m², chiếm 15,3% tổng diện tích đất ở, tổng số 336 lô, diện tích trung bình 97 - 236m²/lô.

+ Nhà chung cư: Bố trí tại góc trục đường N3 và D7 phía Tây dự án với diện tích khoảng 35.964m², chiếm 10,0% tổng diện tích đất ở, tổng số 460 căn hộ, diện tích trung bình 25 - 120m²/căn.

- Đất công trình công cộng: Với tổng diện tích khoảng 58.893m2, chiếm tỷ lệ 7,8% diện tích đất cấp khu ở. Bố trí dọc các trục đường và xen kẽ với các khu ở của dự án, đảm bảo bán kính phục vụ gồm các công trình: Trạm y tế, trạm xăng, công trình giáo dục (trường mầm non, trường cấp I, trường cấp II).

- Đất công viên - cây xanh: Gồm các khu công viên cây xanh kết hợp thể dục thể thao, cây xanh nhóm ở bố trí tại trung tâm khu ở. Tổng diện tích cây xanh trong toàn khu khoảng 80.525m2, chiếm tỷ lệ 10,7% diện tích đất cấp khu ở.

- Đất giao thông: Với tổng diện tích khoảng 240.922m2, chiếm tỷ lệ 32,0% diện tích đất cấp khu ở, gồm các trục đường giao thông đối ngoại và đối nội.

- Đất dự trữ công cộng: Diện tích khoảng 12.460m², chiếm tỷ lệ 1,7% diện tích đất cấp khu ở, được tổ chức bố trí các công trình công cộng bổ sung cho nhu cầu cần thiết của dự án và khu vực khi dự án đi vào hoạt động.

* Cấp đô thị: Tổng diện tích đất là 218.580m², chiếm 22,5% tổng diện tích khu đất quy hoạch, bao gồm:

- Đất công trình công cộng: Với tổng diện tích khoảng 57.198m2, chiếm tỷ lệ 26,2% tổng diện tích đất cấp đô thị. Bao gồm công trình phòng cháy chữa cháy, bệnh viện, chợ.

- Đất giao thông: Diện tích khoảng 145.545m², chiếm tỷ lệ 66,6% diện tích đất cấp đô thị.

- Đất bến bãi: Bố trí tại phía Đông Bắc dự án, góc đường ĐT 769 và đường N1 với tổng diện tích khoảng 15.837m2, chiếm tỷ lệ 7,2% tổng diện tích đất cấp đô thị.

b) Cơ cấu tỷ lệ quy hoạch sử dụng đất:

STT

Loại đất

Diện tích (m²)

Tỷ lệ (%)

I

CẤP KHU Ở

752.020

77,5

1

Đất ở

359.220

47,8

 

Nhà liên kế

104.593

29,1

 

Nhà vườn

163.820

45,6

 

Nhà ở tự chỉnh trang

54.843

15,3

 

Nhà chung cư

35.964

10,0

2

Đất công cộng

58.893

7,8

 

Công trình y tế

1.535

 

 

Công trình giáo dục

55.413

 

 

Trạm xăng

1.945

 

3

Đất cây xanh

80.525

10,7

 

Đất cây xanh công viên (III-CX1)

34.312

 

 

Đất cây xanh công viên (III-CX2)

10.474

 

 

Đất cây xanh công viên (III-CX3)

3.770

 

 

Đất cây xanh công viên (III-CX4)

31.969

 

4

Đất giao thông

240.922

32,0

5

Đất dự trữ công cộng

12.460

1,7

II

CẤP ĐÔ THỊ

218.580

22,5

1

Đất công cộng

57.198

26,2

 

Công trình PCCC

3.867

 

 

Bệnh viện

29.527

 

 

Chợ

23.804

 

2

Đất giao thông

145.545

66,6

3

Đất bến bãi

15.837

7,2

 

Bến xe

10.184

 

 

Bãi xe

5.653

 

 

CỘNG

970.600

100,0

c) Quy định về mật độ xây dựng, tầng cao và số căn hộ:

STT

Danh mục

Mật độ XD

(%)

Tầng cao

Số hộ

Số người

I

CẤP KHU Ở

 

 

 

 

1

Đất ở

 

 

2.335

9.340

 

Nhà liên kế

80

03

1.023

4.092

 

Nhà vườn

60

02 - 03

516

2.064

 

Nhà ở tự chỉnh trang

80

03

336

1.344

 

Nhà chung cư

40

07

460

1.840

2

Đất công cộng

 

 

 

 

 

Công trình y tế

40

02

 

 

 

Công trình giáo dục

40

02 - 03

 

 

 

Trường cấp I

40

03

 

 

Trường cấp II

40

03

 

 

Trường mầm non

40

02

 

 

 

Trạm xăng

40

02

 

 

II

CẤP ĐÔ THỊ

 

 

 

 

1

Đất công cộng

 

 

 

 

 

Công trình PCCC

40

03

 

 

 

Bệnh viện

40

05

 

250

 

Chợ

40

02

 

 

2

Đất bến xe

40

03

 

 

 

Tổng cộng

 

 

2.335

9.340

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích sàn… của từng lô đất, từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp, bản vẽ quy hoạch và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch giao thông:

Trên cơ sở mạng đường chính của đô thị, hình thành hệ thống giao thông cho khu quy hoạch với các cấp đường:

* Giao thông đối ngoại:

- Đường ĐT.769 (mặt cắt 4-4) có lộ giới 45m (6m - 7,5m - 1,5m - 15m - 1,5m - 7,5m - 6m), gồm: Lòng đường 15m, lòng đường song hành 7,5m x 2, dải phân cách đường song hành hai bên 1,5m x 2, vỉa hè 6m x 2.

- Đường N3 (mặt cắt 2-2) có lộ giới 48m (10m - 12m - 4m - 12m - 10m), gồm: Lòng đường 12m x 2, dải phân cách giữa 04m, vỉa hè 10m x 2.

- Đường N1, N5 (mặt cắt 5-5) có lộ giới 32m (8m - 16m - 8m), gồm: Lòng đường 16m, vỉa hè 8m x 2.

- Đường D7 (mặt cắt 3-3) có lộ giới 45m (10m - 25m - 10m), gồm: Lòng đường 25m, vỉa hè 10m x 2.

* Giao thông chính:

- Đường N2 (mặt cắt 6-6) có lộ giới 24m (6m - 12m - 6m).

- Đường D8, D9 (mặt cắt 8-8) có lộ giới 22,5m (6m - 10,5m - 6m).

- Đường III-N3 (mặt cắt 9-9) có lộ giới 20m (6m - 8m - 6m).

* Giao thông nội bộ:

- Đường nội bộ trong khu dân cư (mặt cắt 10-10) có lộ giới 17m (5m - 7m - 5m).

- Đường nội bộ trong khu tự chỉnh trang (mặt cắt 11-11) có lộ giới 12m (2,5m - 7m - 2,5m).

Từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

b) San nền và thoát nước mưa:

- Khớp nối cao độ với các khu vực lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực, tránh ngập úng. Việc thiết kế san nền khu vực này sẽ thực hiện theo phương pháp cân bằng khối lượng đào đắp và bám theo độ dốc tự nhiên. Cao độ san nền hoàn thiện từ 55.76m đến 30.70m đổ dốc từ hướng Đông Bắc xuống Tây Nam với độ dốc 0,8%.

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt. Toàn bộ nước mưa sẽ được thoát về phía Nam của dự án và xả vào suối Ông Trữ.

c) Cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ Nhà máy nước Nhơn Trạch thông qua hệ thống cấp nước Þ250 trên trục đường D1.

- Bố trí các trụ cứu hỏa trên các tuyến đường cách nhau 150m phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước khoảng Q = 2.521m3/ngđ.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành về quản lý và cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Toàn bộ nước thải từ các công trình phải được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của đô thị Bình Sơn có công suất 8.000m3/ngày.đêm đặt tại vị trí phía Nam suối Ông Trữ. Nước thải sau khi xử lý phải đạt giới hạn A của quy chuẩn 14:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Rác thải: Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom rác hàng ngày và vận chuyển bằng xe chuyên dùng.

e) Cấp điện:

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 35.198 MWh/ năm.

- Nguồn điện: Dùng nguồn điện của trạm Long Thành, dẫn trên các trục đường D7 và ĐT.769, sau đó được dẫn tới từng trạm nhỏ trong các phân khu.

- Các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành Điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Thông tin liên lạc:

- Hệ thống thông tin viễn thông của dự án sẽ được lấy từ nguồn trên trục đường ĐT.769 nối với bưu điện của toàn khu, từ hệ thống bưu điện cáp viễn thông sẽ được phân bố đến từng phân khu.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu: 5.273 số.

- Toàn bộ hệ thống cáp tín hiệu được đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành Bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện:

Dự kiến phân kỳ đầu tư theo 03 giai đoạn:

a) Giai đoạn 01 (từ năm 2012 đến 2013)

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

b) Giai đoạn 02 (từ năm 2013 đến 2015)

- Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trồng cây xanh tạo cảnh quan.

c) Giai đoạn 03 (từ năm 2015 đến 2020)

- Xây dựng các loại hình nhà ở theo quy hoạch.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

7. Ban hành quy định quản lý:

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn - Phân khu III tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư gồm 05 chương và 20 điều.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Bình Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Bình Sơn quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư tổ chức lập dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3718/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3718/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3718/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 3718/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng khu dân cư tái định cư xã Bình Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 3718/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng khu dân cư tái định cư xã Bình Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3718/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
        Ngày ban hành17/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 3718/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng khu dân cư tái định cư xã Bình Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 3718/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng khu dân cư tái định cư xã Bình Sơn

           • 17/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực