Quyết định 44/2008/QĐ-UBND

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND về bộ đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đã được thay thế bởi Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Bộ đơn giá bồi thường cây trồng thuỷ sản và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2008/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH "BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ ĐÀO, ĐẮP AO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN; ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN MỘ; ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ Ở KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ- CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT- BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương" như sau:

1. Bảng đơn giá bồi thường cây hàng năm và cây giống: (Phụ lục số 01);

2. Bảng đơn giá bồi thường cây lâu năm: (Phụ lục số 02);

3. Bảng đơn giá bồi thường vật nuôi và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản: (Phụ lục số 03);

4. Bảng đơn giá bồi thường di chuyển mộ: (Phụ lục số 04);

5. Bảng đơn giá hỗ trợ thuê nhà ở: (Phụ lục số 05).

Đối với các dự án, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, vật nuôi, đào đắp ao nuôi trồng thủy sản, di chuyển mộ, hỗ trợ tiền thuê nhà ở và đã thực hiện xong việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt trước ngày có hiệu lực thi hành quyết định này thì không áp dụng hoặc điều chỉnh theo đơn giá này.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Khi giá thị trường có sự biến động lớn hoặc chỉ số giá chung do Nhà nước công bố tăng, giảm vượt mức 30% so với thời điểm thi hành đơn giá này sở Tài chính phối hợp cùng các ngành liên quan nghiên cứu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1322/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v Ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường đất thu hồi có thời hạn (đất mượn thi công) khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương".

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực08/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýPhan Nhật Bình
       Ngày ban hành29/08/2008
       Ngày hiệu lực08/09/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất