Quyết định 519/QĐ-UBND

Quyết định 519/QĐ-UBND về đính chính Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND của tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 519/QĐ-UBND đính chính 91/2006/QĐ-UBND Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 54/2014/QĐ-UBND quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 27/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định số 519/QĐ-UBND đính chính 91/2006/QĐ-UBND Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2006/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 158/STP-VB ngày 19/02/2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 51/TTr-TNMT ngày 25 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với nội dung cụ thể như sau:

Tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 14 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh có ghi:

“đ) Khai thác tài nguyên nước không nhằm mục đích kinh doanh phục vụ các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, hải sản, sản xuất muối, thể thao, giải trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên cứu khoa học”.

Nay đính chính lại như sau:

“đ) Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không nhằm mục đích kinh doanh phục vụ các hoạt động lâm nghiệp, giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, hải sản, sản xuất muối, thể thao, giải trí, du lịch, y tế, an dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 519/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu519/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2013
Ngày hiệu lực08/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 519/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 519/QĐ-UBND đính chính 91/2006/QĐ-UBND Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 519/QĐ-UBND đính chính 91/2006/QĐ-UBND Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu519/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành08/03/2013
       Ngày hiệu lực08/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 519/QĐ-UBND đính chính 91/2006/QĐ-UBND Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 519/QĐ-UBND đính chính 91/2006/QĐ-UBND Bình Thuận