Quyết định 52/2010/QĐ-UBND

Quyết định 52/2010/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhà nước năm 2011 do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2010/QĐ-UBND

Tân An, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHI TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI NHÀ NƯỚC NĂM 2011

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thú 25 về phương hướng nhiệm vụ năm 2011;

Xét đề nghị của Giám độc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Tân An các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội nhà nước năm 2011 (có biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Tân An có trách nhiệm đề ra kế hoạch cụ thể, các giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giao cho ngành và địa phương năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục KTVB- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NC (KT+TH);
-Lưu:VT.
QĐ_GIAO KH-2011

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội Long An

            • 10/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực