Quyết định 697/QĐ-UBND

Quyết định 697/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 697/QĐ-UBND năm 2012 đơn giá nước sạch Khu công nghiệp Nhơn Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 697/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN HÒA CUNG CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3402/TTr-STC-VG ngày 07/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá cung cấp nước sạch do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa cung cấp kể từ ngày 01/01/2013, cụ thể như sau:

Số TT

Đối tượng sử dụng

Đơn giá đồng/m3

(đã bao gồm thuế VAT)

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Hoạt động sản xuất vật chất

7.600

7.800

8.000

Điều 2. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa có trách nhiệm cung ứng nước sạch theo đúng bảng giá được Phê duyệt tại Điều 1 và quản lý, sử dụng tiền thu được theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 697/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu697/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 697/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 697/QĐ-UBND năm 2012 đơn giá nước sạch Khu công nghiệp Nhơn Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 697/QĐ-UBND năm 2012 đơn giá nước sạch Khu công nghiệp Nhơn Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu697/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành17/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 697/QĐ-UBND năm 2012 đơn giá nước sạch Khu công nghiệp Nhơn Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 697/QĐ-UBND năm 2012 đơn giá nước sạch Khu công nghiệp Nhơn Hòa

            • 17/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực