Quyết định 92/2007/QĐ-UBND

Quyết định 92/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận 3 thuộc Ủy ban nhân dân quận 3


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2007 

        

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ THÀNH LẬP BỆNH VIỆN QUẬN 3 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 tại Công văn số 764/UBND ngày 02 tháng 5 năm 2007; của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 3209/SYT-TCCB ngày 05 tháng 6 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 476/TTr-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2007,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thành lập Bệnh viện quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3 trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế quận 3. Bệnh viện quận 3 là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định. Trụ sở đặt tại số 114 - 116 đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3.  

Bệnh viện quận 3 chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận 3 và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện quận 3

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước;

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa;

d) Tổ chức giám định sức khỏe khi có yêu cầu;

đ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của Bệnh viện.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế;

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu;

b) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

c) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị;

b) Tổ chức chỉ đạo các phường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế ở địa phương.

5. Phòng bệnh:

a) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

6. Hợp tác quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế;

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Bệnh viện quận 3

1. Bệnh viện quận 3 do Giám đốc phụ trách, có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân  quận 3 bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận.

Giám đốc Bệnh viện quận 3 quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp;  

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Điều dưỡng.

3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh;

b) Khoa Cấp cứu;

c) Khoa Nội tổng hợp;

d) Khoa Ngoại tổng hợp;

đ) Khoa Gây mê - hồi sức; 

e) Khoa Phụ sản;

g) Khoa Nhi;

h) Khoa Mắt;

i) Khoa Tai - Mũi - Họng;

k) Khoa Răng - Hàm - Mặt

l) Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

m) Khoa Đông Y - Vật lý trị liệu;

n) Khoa Dược;

o) Khoa Xét nghiệm.

Điều 4. Về biên chế của Bệnh viện quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Căn cứ Quyết định này và Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 3 phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1087/QĐ-UB-VX ngày 14 tháng 7 năm 1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép thành lập Trung tâm Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3, Giám đốc Trung tâm Y tế quận 3, Giám đốc Bệnh viện quận 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                 

 

Nơi nhận:

 - Như Điều 6;

 - Bộ Y tế;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- TTUB : CT, các PCT;

- Công an TP (PC13); Sở Nội vụ (3b);

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Kho bạc Nhà nước TP;

- VPHĐ-UB : PVP/VX; Phòng VX;

- TTCB ; , (VX-Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu92/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2007
Ngày hiệu lực22/07/2007
Ngày công báo01/08/2007
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận 3 thuộc Ủy ban nhân dân quận 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận 3 thuộc Ủy ban nhân dân quận 3
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu92/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành12/07/2007
        Ngày hiệu lực22/07/2007
        Ngày công báo01/08/2007
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận 3 thuộc Ủy ban nhân dân quận 3

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận 3 thuộc Ủy ban nhân dân quận 3

            • 12/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực