Quyết định 1280/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định 1280/2002/QĐ-BGTVT sửa đổi mục 1.4 Quy định về việc cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ kèm theo Quyết định 1362/2000/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết định1280/2002/QĐ-BGTVT cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ sửa đổi Quyết định 1362/2000/QĐ-BGTVT đã được thay thế bởi Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định1280/2002/QĐ-BGTVT cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ sửa đổi Quyết định 1362/2000/QĐ-BGTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1280/2002/QĐ-BGTVT

Hà Nội , ngày 26 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỤC 1.4 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẢI TẠO PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1362/2000/QĐ-BGTVT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ cấu, chủng loại phương tiện cơ giới đường bộ đang kinh doanh khai thác;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Pháp chế - vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi mục 1.4 Quy định về việc cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1362/2000/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2000 như sau:

1.4. Không được cải tạo thay đổi tính năng sử dụng của phương tiện cơ giới đường bộ đã có thời gian sử dụng hơn 15 năm. Trừ trường hợp ô tô khách đang kinh doanh vận tải có thời gian sử dụng chưa quá 30 năm thì được cải tạo thành ô tô tải (không bao gồm ô tô tải chuyên dùng).

Những nội dung còn lại của Quy định về việc cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1362/2000/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2000 vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Vụ trưởng Vụ pháp chế - vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 


 
Trần Doãn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1280/2002/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1280/2002/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2002
Ngày hiệu lực26/04/2002
Ngày công báo30/06/2002
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2005
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1280/2002/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định1280/2002/QĐ-BGTVT cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ sửa đổi Quyết định 1362/2000/QĐ-BGTVT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định1280/2002/QĐ-BGTVT cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ sửa đổi Quyết định 1362/2000/QĐ-BGTVT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1280/2002/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýTrần Doãn Thọ
       Ngày ban hành26/04/2002
       Ngày hiệu lực26/04/2002
       Ngày công báo30/06/2002
       Số công báoSố 30
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2005
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định1280/2002/QĐ-BGTVT cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ sửa đổi Quyết định 1362/2000/QĐ-BGTVT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định1280/2002/QĐ-BGTVT cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ sửa đổi Quyết định 1362/2000/QĐ-BGTVT