Quyết định 140/2004/QĐ-UB

Quyết định 140/2004/QĐ-UB điều chỉnh Mục c/ Khoản 2 Điều 1/ Quyết định 119/2004/QĐ-UB điều chỉnh khung giá đất do ỦY ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định140/2004/QĐ-UB điều chỉnh khung giá đất sửa đổi 119/2004/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỀU CHỈNH MỤC C/ KHOẢN 2 ĐIỀU 1/ QUYẾT ĐỊNH SỐ 119/2004/QĐ-UB NGÀY 4/8/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ ĐẤT.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Mục c/ Khoản 2/ Điều 1/ Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND thành phố Quy định tạm thời về điều chỉnh khung giá đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất; thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở chung cư cao tầng phục vụ giải phóng mặt bằng như sau:

c- Khi xác định giá đất theo Mục a/ b trên đây, nếu giá xác định thấp hơn giá tối đa bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đất nông nghiệp trong khu vực đã được quy định tại Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 và Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 19/4/2004 của UBND thành phố thì lấy theo mức giá tối đa bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất nông nghiệp.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Quý Đôn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu140/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2004
Ngày hiệu lực01/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định140/2004/QĐ-UB điều chỉnh khung giá đất sửa đổi 119/2004/QĐ-UB


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định140/2004/QĐ-UB điều chỉnh khung giá đất sửa đổi 119/2004/QĐ-UB
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu140/2004/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýLê Quý Đôn
     Ngày ban hành30/08/2004
     Ngày hiệu lực01/07/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định140/2004/QĐ-UB điều chỉnh khung giá đất sửa đổi 119/2004/QĐ-UB

       Lịch sử hiệu lực Quyết định140/2004/QĐ-UB điều chỉnh khung giá đất sửa đổi 119/2004/QĐ-UB

       • 30/08/2004

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 01/07/2004

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực