Quyết định 1921/QĐ-UBND

Quyết định1921/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định1921/QĐ-UBND đề án phát triển mạng lưới chợ Lâm Đồng đến năm 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1921/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 07/2003/TT-BKH ngày 11/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập các quy hoạch và đầu tư xây dựng chợ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 120/TTr-SCT ngày 19/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

(Kèm theo nội dung Đề án phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020).

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì cùng các địa phương, sở, ngành liên quan căn cứ nội dung nêu tại Điều 1 Quyết định này, cụ thể hoá vào kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm của tỉnh, ngành và địa phương mình. Đồng thời xây dựng thành các chương trình hành động và kế hoạch huy động vốn đầu tư trong và ngoài nước của các thành phần kinh tế để thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1921/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1921/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1921/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định1921/QĐ-UBND đề án phát triển mạng lưới chợ Lâm Đồng đến năm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định1921/QĐ-UBND đề án phát triển mạng lưới chợ Lâm Đồng đến năm 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1921/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định1921/QĐ-UBND đề án phát triển mạng lưới chợ Lâm Đồng đến năm 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định1921/QĐ-UBND đề án phát triển mạng lưới chợ Lâm Đồng đến năm 2015

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực