Quyết định 26-QĐ

Quyết định 26-QĐ năm 1970 về việc ấn định thủ tục phí thu của khách hàng trong và ngoài nước đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế về mậu dịch và phi mậu dịch của Ngân hàng ngoại thương Việt nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định26-QĐ ấn định thủ tục phí thu khách hàng trong,ngoài nước đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế về mậu dịch và phi mậu dịch


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-QĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 1970

 

QUYẾT ĐỊNH

ẤN ĐỊNH THỦ TỤC PHÍ THU CỦA KHÁCH HÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ VỀ MẬU DỊCH VÀ PHI MẬU DỊCH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Để góp phần hạ giá thành hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta và tăng thu ngoại tệ tích lũy cho Nhà nước;
Căn cứ điều lệ quản lý ngoại hối ban hành theo nghị định số 102-CP ngày 06-7-1963 của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Chủ tịch Ngân hàng ngoại thương Việt nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ấn định thủ tục phí thu của khách hàng trong và ngoài nước đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế về mậu dịch và ph mậu dịch của Ngân hàng ngoại thương Việt nam như sau:

A. Về thanh toán mậu dịch:

1. Tín dụng thư hay bảo chứng thư:

a) Mở tín dụng thư:

 0,6‰ tối thiểu 2đ tối đa 500đ

b) Thanh toán:

0,4‰ << 2đ >> 500đ

c) Tăng số tiền

0,4‰ << 2đ >> 500đ

d) Sửa đổi điều kiện

(mỗi lần) 2đ

 

2. Trả tiền ngay:

 0,4‰ << 2đ >> 500đ

 

3. Ủy thác thu:

a) Hàng xuất:

1,0‰ << 2đ >> 500đ

b) Hàng nhập

0,4‰ << 2đ >> 500đ

 

4. Chuyển tiền đi hay đến:

 0,4‰ << 2đ >> 500đ

 

B. Về thanh toán phí mậu dịch:

1.Chuyển tiền đi hay đến (bằng thư, điện, séc chuyển tiền, séc lữ hành tiền xã hội chủ nghĩa và thư tín dụng tiền xã hội chủ nghĩa):

0,4‰ tối thiểu 1đ tối đa 300đ.

2. Nhờ thu hộ nước ngoài:

1,0‰ tối thiểu 1đ tối đa 300đ

3. Trả tiền thư tín dụng thường, và tuần hoàn ghi bằng tiền tư bản chủ nghĩa:

2,‰ tối thiểu 1đ tối đa 300đ

4. Mua bán séc lữ hành tiền tư bản chủ nghĩa:

3,0‰ tối thiểu 1đ

5. Mua séc khác tiền tư bản chủ nghĩa:

4,0‰ tối thiểu 1đ

6. Đổi ngoại tệ:

a) Đổi tiền tư bản chuyển khoản lấy tiền tư bản chuyển khoản khác:

1‰ >> 1đ

b) Mua tiền mặt ngoại tệ tư bản trả tiền Việt nam:

2‰ >> 1đ

c) Bán tiền mặt ngoại tệ tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa thu tiền Việt nam:

4‰ >> 1đ

d) Mua bán ngoại tệ tư bản tiền mặt lấy ngoại tệ tư bản tiền mặt hoặc chuyển khoản:

4‰ >> 1đ

Chú ý: Những khoản giao dịch dưới 5đ không thu thủ tục phí.

Điều 2. Tất cả cá nhân hoặc tổ chức trong và ngoài nước có quan hệ giao dịch với Ngân hàng ngoại thương Việt nam đều phải trả thủ tục phí theo điều 1.

Điều 3. Thủ tục phí quy định theo điều 1 không bao gồm điện phí, hoặc chi phí khác làm thêm. Khách hàng trong nước và nước ngoài phải trả lại các khoản chi phí này theo thực chi của Ngân hàng ngoại thương Việt nam.

Điều 4. Những khoản thủ tục phí khác phát sinh trong nghiệp vụ tín dụng và thanh toán với nước ngoài, chưa được quy định trong quyết định này như các khoản bảo đảm của ngân hàng về khả năng thanh toán, chờ ngân hàng kiểm tra thương nhân, v.v… sẽ được xác định riêng theo từng trường hợp cụ thể.

Điều 5. Ngân hàng ngoại thương Việt nam đã thu thủ tục phí, thì không hoàn lại cho khách hàng, trừ trường hợp sai lầm do ngân hàng trong nước hoặc nước ngoài gây nên, với điều kiện khách hàng từ chối thanh toán trong thời hạn quy định.

Điều 6. Quyết định này thay thế quyết định số 442-CNH/TH ngày 01-10-1964 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 7. Ông Chủ tịch Ngân hàng ngoại thương Việt nam, ông Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt nam, ông Vụ trưởng Vụ kế toán và tài vụ, và các ông Trưởng chi nhánh ngân hàng thành phố Hải-phòng, tỉnh Quảng-ninh và các tỉnh biên giới chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sĩ Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/1970
Ngày hiệu lực03/07/1970
Ngày công báo15/08/1970
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định26-QĐ ấn định thủ tục phí thu khách hàng trong,ngoài nước đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế về mậu dịch và phi mậu dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định26-QĐ ấn định thủ tục phí thu khách hàng trong,ngoài nước đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế về mậu dịch và phi mậu dịch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26-QĐ
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Sỹ Đồng
        Ngày ban hành03/07/1970
        Ngày hiệu lực03/07/1970
        Ngày công báo15/08/1970
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định26-QĐ ấn định thủ tục phí thu khách hàng trong,ngoài nước đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế về mậu dịch và phi mậu dịch

            Lịch sử hiệu lực Quyết định26-QĐ ấn định thủ tục phí thu khách hàng trong,ngoài nước đối với nghiệp vụ thanh toán quốc tế về mậu dịch và phi mậu dịch

            • 03/07/1970

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/1970

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/1970

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực