Quyết định 51-CP

Quyết định 51-CP năm 1977 về việc phân vạch địa giới hành chính của thành phố Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 51-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ vào Nghị định số 164-CP ngày 18-09-1976 của Hội đồng Chính phủ thành lập thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính của thành phố Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng như sau:

Phía bắc giáp đỉnh núi Lâm Viên 2167m và đỉnh núi 1552m; phía nam giáp đỉnh núi 1468m và đỉnh núi 1402m; phía đông giáp đỉnh núi 1606m và đỉnh núi Đá Pua; phía tây giáp đỉnh núi 1237m.

Thành phố Đà Lạt gồm có phường I, phường II, phường III, phường IV, phường V, phường VI và xã Lát của huyện Đức Trọng đưa sang.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh

 

Thuộc tính văn bản 51-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/03/1977
Ngày hiệu lực 25/03/1977
Ngày công báo 15/03/1977
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định51-CP phân vạch địa giới hành chính thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định51-CP phân vạch địa giới hành chính thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Nguyễn Duy Trinh
Ngày ban hành 10/03/1977
Ngày hiệu lực 25/03/1977
Ngày công báo 15/03/1977
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 10/03/1977

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/03/1977

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 25/03/1977

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực