Nghị quyết 02/2002/NQ-QH11

Resolution No. 02/2002/NQ-QH11 of August 05, 2002, prescribing the list of ministries and ministerial-level agencies of the Government

Nội dung toàn văn Resolution No. 02/2002/NQ-QH11 of August 05, 2002, prescribing the list of ministries and ministerial-level agencies of the Government


THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 02/2002/QH11

Hanoi, August 05, 2002

 

RESOLUTION

PRESCRIBING THE LIST OF MINISTRIES AND MINISTERIAL-LEVEL AGENCIES OF THE GOVERNMENT

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Article 84 and Article 114 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/NQ-QH10 bổ sung điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992">51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly, the 10th session; Article 2 of the Law on Organization of the National Assembly; Article 2 of the Law on Organization of the Government; and Article 15 of the Regulations on National Assembly sessions;
Pursuant to the Prime Minister
s Report No. 38/CP-TCCB of July 26, 2002 proposing the National Assembly to decide on the organizational structure of the Government,

RESOLVES:

I. Ministries and ministerial-level agencies of the government of the socialist republic of vietnam include:

A. Ministries:

1. The Ministry of Defense;

2. The Ministry of Public Security;

3. The Ministry for Foreign Affairs;

4. The Ministry of Justice;

5. The Ministry of Finance;

6. The Ministry of Trade;

7. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

8. The Ministry of Communications and Transport;

9. The Ministry of Construction;

10. The Ministry of Aquatic Resources;

11. The Ministry of Culture and Information;

12. The Ministry of Education and Training;

13. The Ministry of Agriculture and Rural Development;

14. The Ministry of Industry;

15. The Ministry of Planning and Investment;

16. The Ministry of Health;

17. The Ministry of Science and Technology;

18. The Ministry of Natural Resources and Environment;

19. The Ministry of Post and Telecommunications;

20. The Ministry of the Interior.

B. Ministerial-level agencies:

1. The State Inspectorate;

2. The State Bank;

3. The Committee for Physical Training and Sports;

4. The Nationalities Committee;

5. The Committee for Population, Family and Children;

6. The Governments Office.

II. The functions, tasks and powers of some ministries or ministerial-level agencies already prescribed in the current laws or ordinances shall, due to the change in their organizational structures under this Resolution, be transferred to the corresponding ministries or ministerial-level agencies as from the date such agencies are re-organized.

III. The Government shall specify the functions, tasks and powers of the ministries and ministerial-level agencies in order to raise the effectiveness and efficiency of the operation of the ministries, ministerial-level agencies and the Government.

This Resolution was adopted by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the August 5, 2002 meeting of its first session.

 

 

NATIONAL ASSEMBLY CHAIRMAN
Nguyen Van An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2002/NQ-QH11

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2002/NQ-QH11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/08/2002
Ngày hiệu lực 20/08/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2002/NQ-QH11

Lược đồ Resolution No. 02/2002/NQ-QH11 of August 05, 2002, prescribing the list of ministries and ministerial-level agencies of the Government


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Resolution No. 02/2002/NQ-QH11 of August 05, 2002, prescribing the list of ministries and ministerial-level agencies of the Government
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 02/2002/NQ-QH11
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Văn An
Ngày ban hành 05/08/2002
Ngày hiệu lực 20/08/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Resolution No. 02/2002/NQ-QH11 of August 05, 2002, prescribing the list of ministries and ministerial-level agencies of the Government

Lịch sử hiệu lực Resolution No. 02/2002/NQ-QH11 of August 05, 2002, prescribing the list of ministries and ministerial-level agencies of the Government

  • 05/08/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/08/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực