Sắc lệnh 005/SL

Sắc lệnh số 005/SL về việc trả huyện Đông triều về tỉnh Hải dương do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 005-SL NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 1959

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Căn cứ sắc lệnh số 221-SL ngày 22 tháng 2 năm 1955 thành lập khu Hồng Quảng;

Xét việc điều chỉnh địa giới khu Hồng Quảng có lợi cho sinh hoạt của nhân dân và sự lãnh đạo công tác của địa phương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã được Hội đồng Chính phủ đồng ý;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1

Huyện Đông Triều trước đây đặt vào khu Hồng Quảng, nay trả về tỉnh Hải Dương.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 005/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 005/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/01/1959
Ngày hiệu lực 12/02/1959
Ngày công báo 14/02/1959
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 005/SL trả Đông triều về Hải dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 005/SL trả Đông triều về Hải dương
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 005/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 28/01/1959
Ngày hiệu lực 12/02/1959
Ngày công báo 14/02/1959
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 28/01/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 14/02/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 12/02/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực