Sắc lệnh 02/SL

Sắc lệnh số 02/SL về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Đạo giữ chức cục trưởng cục tuyên huấn trong TCCT do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 2-SL NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 quy định tổ chức các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 121 - SL ngày 11-7-1950 tổ chức Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bổ nhiệm Ông Lê Quang Đạo giữ chức Cục trưởng Cục Tuyên huấn trong Tổng cục Chính trị Bộ Tổng tư lệnh.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 02/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 02/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/1951
Ngày hiệu lực 25/01/1951
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 02/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 02/SL bổ nhiệm Lê Quang Đạo giữ cục trưởng tuyên huấn TCCT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 02/SL bổ nhiệm Lê Quang Đạo giữ cục trưởng tuyên huấn TCCT
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 02/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 25/01/1951
Ngày hiệu lực 25/01/1951
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 25/01/1951

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/01/1951

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực