Sắc lệnh 5

Sắc lệnh số 05 về viêc huỷ bỏ quyền khai trương đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam mà Chính phủ Pháp đã cho Công ty hoả xa Vân Nam do hợp đồng ký ngày 15 tháng 6 năm 1901 do Chủ tịch ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 05 huỷ bỏ quyền khai trương đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam Chính phủ Pháp Công ty hoả xa Vân Nam hợp đồng 15/6/1901


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 5 NV NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi lời Tuyên ngôn độc là ngày 2 tháng 9 năm 1945 xoá bỏ hết những hiệp ước mà nước Pháp đã ký về nước Việt Nam và xoá bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên nước Việt Nam;

Chiểu chi Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 về thể lệ trưng dụng, trưng thu và trưng tập;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính;

Sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã nghiên cứu;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp ngày 24-12-1945;

RA SẮC LỆNH

Điều thứ nhất: Nay huỷ bỏ quyền khai trương (droit de concession) đường Hoả Xa Hải Phòng - Vân Nam mà Chính phủ Pháp đã cho Công ty Hoả Xa Vân Nam do hợp đồng ký ngày 15 tháng 6 năm 1901.

Điều thứ hai: Các đường xe lửa Hải Phòng - Vân Nam cùng tất cả những động sản và bất động sản phụ thuộc đều là của công, nay trở lại thuộc quyền sở hữu và ứng dụng của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà (droit de propriét é et de jouis sance).

Điều thứ ba: Kể từ ngày ký Sắc lệnh này, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà lấy lại đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam mà giao cho Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính tổ chức.

Đường hoả xã ấy sẽ sáp nhập làm một với đường Hà Nội - Sài Gòn của Chính phủ (Réseau non conscédé) để cùng làm theo một chế độ.

Điều thứ 4: Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính có thể trưng tập các nhân viên của Công ty hoả xã Vân Nam cũ và trưng dụng hay trưng thu những vật liệu tài sản của Công ty ấy nếu xét ra cần thiết cho công việc tổ chức lại đường Hoả xa.

Điều thứ 5: Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5

Lược đồ Sắc lệnh 05 huỷ bỏ quyền khai trương đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam Chính phủ Pháp Công ty hoả xa Vân Nam hợp đồng 15/6/1901


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 05 huỷ bỏ quyền khai trương đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam Chính phủ Pháp Công ty hoả xa Vân Nam hợp đồng 15/6/1901
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu5
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Sắc lệnh 05 huỷ bỏ quyền khai trương đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam Chính phủ Pháp Công ty hoả xa Vân Nam hợp đồng 15/6/1901

             Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 05 huỷ bỏ quyền khai trương đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam Chính phủ Pháp Công ty hoả xa Vân Nam hợp đồng 15/6/1901