Sắc lệnh 051-SL

Sắc lệnh số 051-SL về việc bãi bỏ Điều 5 và Điều 6 Sắc lệnh số 53-SL ngày 20-10-1945 và Sắc lệnh số 25-SL ngày 25-02-1946 quy định về Quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Sắc lệnh 051-SL bãi bỏ Sắc lệnh 53-SL 25-SL quy định Quốc tịch Việt Nam đã được thay thế bởi Luật Quốc tịch việt Nam 1988 8-LCT/HĐNN8 và được áp dụng kể từ ngày 15/07/1988.

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 051-SL bãi bỏ Sắc lệnh 53-SL 25-SL quy định Quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 051-SL

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1959 

 

SẮC LỆNH

BÃI BỎ ĐIỀU 5 VÀ ĐIỀU 6 SẮC LỆNH SỐ 53-SL NGÀY 20-10-1945 VÀ SẮC LỆNH SỐ 25-SL NGÀY 25-02-1946 QUY ĐỊNH VỀ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ sắc lệnh số 53-SL ngày 21-10-1945 quy định về quốc tịch Việt Nam;
Căn cứ sắc lệnh 25-SL ngày 25-02-1946 sửa đổi điều 5 và điều 6 sắc lệnh trên;
Căn cứ đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1. – Nay bãi bỏ điều 5 và điều 6 sắc lệnh số 53-SL ngày 20 tháng 10 năm 1945 và sắc lệnh số 25-SL ngày 25 tháng 02 năm 1946.

Điều 2. – Những phụ nữ Việt lấy chồng có quốc tịch nước ngoài trước ngày ban hành sắc lệnh này vẫn giữ quốc tịch Việt . Người nào muốn theo quốc tịch của người chồng thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành sắc lệnh này phải xin bỏ quốc tịch Việt Nam và phải được Chính phủ nước Việt nam dân chủ cộng hòa cho phép.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Hồ Chí Minh

Tiếp ký

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Phan Kế Toại

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Vũ Đình Hòe

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 051-SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu051-SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/1959
Ngày hiệu lực29/12/1959
Ngày công báo31/12/1959
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/1988
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Sắc lệnh 051-SL bãi bỏ Sắc lệnh 53-SL 25-SL quy định Quốc tịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Sắc lệnh 051-SL bãi bỏ Sắc lệnh 53-SL 25-SL quy định Quốc tịch Việt Nam
       Loại văn bảnSắc lệnh
       Số hiệu051-SL
       Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
       Người kýHồ Chí Minh
       Ngày ban hành14/12/1959
       Ngày hiệu lực29/12/1959
       Ngày công báo31/12/1959
       Số công báoSố 51
       Lĩnh vựcQuyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/1988
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Sắc lệnh 051-SL bãi bỏ Sắc lệnh 53-SL 25-SL quy định Quốc tịch Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 051-SL bãi bỏ Sắc lệnh 53-SL 25-SL quy định Quốc tịch Việt Nam