Sắc lệnh 07-SL

Sắc lệnh số 07-SL về tiêu đề các công văn, công điệp, phiếu, trát, đơn từ, các báo chí, chúc từ, điếu văn, khấn vái, cúng lễ,... do Chính Phủ lâm thời ban hành.

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 07-SL tiêu đề công văn, công điệp, phiếu, trát, đơn từ, các báo chí, chúc từ, điếu văn, khấn vái, cúng lễ


CHÍNH PHỦ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07-SL

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1945 

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Xét vì bắt đầu từ ngày 02 tháng 9 năm 1945 nước Việt Nam đã tuyên độc lập cho toàn thể quốc dân và thế giới biết.
Xét vì ngày 24 tháng 8 năm 1945 vua Bảo Đại đã tuyên bố thoái vị và giao chính quyền lại cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa;
Xét vì cần nêu cao một kỷ nguyên mới để đánh dấu vào lịch sử nước ta, những độc lập, tự do và hạnh phúc mà chính thể Dân chủ Cộng hòa mang lại cho dân chúng;
Sau khi hội đồng các Bộ trưởng đã đồng ý;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Các công văn, công điệp, phiếu, trát, đơn từ, các báo chí, chúc từ, điếu văn, khấn vái, cúng lễ, vân vân… bắt đầu từ ngày ký sắc lệnh này đều phải tiêu đề:

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA – NĂM THỨ NHẤT

Điều 2: Các ông Bộ trưởng bộ Nội vụ, Tuyên truyền, chịu ủy nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

TM. CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
Hồ Chí Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07-SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu07-SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Sắc lệnh 07-SL tiêu đề công văn, công điệp, phiếu, trát, đơn từ, các báo chí, chúc từ, điếu văn, khấn vái, cúng lễ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 07-SL tiêu đề công văn, công điệp, phiếu, trát, đơn từ, các báo chí, chúc từ, điếu văn, khấn vái, cúng lễ
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu07-SL
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Sắc lệnh 07-SL tiêu đề công văn, công điệp, phiếu, trát, đơn từ, các báo chí, chúc từ, điếu văn, khấn vái, cúng lễ

              Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 07-SL tiêu đề công văn, công điệp, phiếu, trát, đơn từ, các báo chí, chúc từ, điếu văn, khấn vái, cúng lễ