Sắc lệnh 093/SL

Sắc lệnh số 093/SL về việc để ông Trịnh Đình Cung và Bùi Công Bằng được thôi chức Uỷ viên UBHC Khu Tả Ngạn của Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

SỐ 93-SL NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 1958 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương;
Căn cứ sắc lệnh số 014-SL ngày 6 tháng 4 năm 1957 chỉ định các ông Trình Đình Cung, Bùi Công Bằng làm Uỷ viên Uỷ ban hành chính Khu Tả Ngạn;
Căn cứ sắc lệnh số 092-SL ngày 24 tháng 11 năm 1958 bãi bỏ cấp hành chính Khu Tả Ngạn;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ
,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Các ông Trịnh Đình Cung, Bùi Công Bằng được từ chức Uỷ viên Uỷ ban hành chính Khu Tả Ngạn để đi nhận công tác khác.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 093/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 093/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/12/1958
Ngày hiệu lực 01/12/1958
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 093/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 093/SL để Trịnh Đình Cung Bùi Công Bằng thôi chức Uỷ viên UBHC Khu Tả Ngạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 093/SL để Trịnh Đình Cung Bùi Công Bằng thôi chức Uỷ viên UBHC Khu Tả Ngạn
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 093/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 01/12/1958
Ngày hiệu lực 01/12/1958
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 01/12/1958

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/12/1958

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực