Sắc lệnh 10

Sắc lệnh số 10 về tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ do Chủ tịch Chính phủ ban hành để sửa đổi Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 10 NGÀY 23 THÁNG GIÊNG NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ;

Chiểu theo Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính ở các thành phố và thị xã;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Đoạn đầu Điều thứ 32 trong Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay sửa lại như sau này:

"Ở mỗi tỉnh sẽ đặt một Hội đồng nhân dân gồm có từ 20 đến 30 hội viên chính thức và một số hội viên dự khuyết ngang số đơn vị tuyển cử" (Tức là mỗi đơn cử có một hội viên dự khuyết).

Điều thứ hai: Điều thứ 33 trong Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay sửa lại như sau này:

" Đơn vị tuyển cử sẽ là Huyện và thị xã. Số hội viên chia cho mỗi huyện và mỗi thị xã sẽ do nghị định của Uỷ ban hành chính Kỳ ấn định".

Điều thứ ba: Đoạn đầu Điều thứ 53 trong Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay sửa lại như sau này:

"Uỷ ban hành chính Kỳ do Hội viên các Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố trong Kỳ bầu ra".

Điều thứ tư: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 10
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 10
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/01/1946
Ngày hiệu lực 07/02/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 10

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 10 tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân hành chính xã, huyện, tỉnh kỳ sửa đổi Sắc lệnh 63


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 10 tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân hành chính xã, huyện, tỉnh kỳ sửa đổi Sắc lệnh 63
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 10
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 23/01/1946
Ngày hiệu lực 07/02/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 23/01/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/02/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực