Sắc lệnh 10

Sắc lệnh số 10 về việc để ông Vũ Văn Huyên, Chánh án toà án Hải Phòng ra ngoài ngạch và để tuỳ quyền ông Bộ trưởng Bộ kinh tế bổ dụng do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ: 10 NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo nhu cầu về sự vụ;

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

RA SẮC LỆNH

Điều thứ nhất: Để ông Vũ Văn Huyên, Chánh án Toà án Hải Phòng ra ngoài ngạch và để tuỳ quyền ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế bổ dụng.

Điều thứ hai: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Kinh tế chịu uỷ nhiệm thi hành.

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 10
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 10
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/09/1945
Ngày hiệu lực 22/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 10

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 10 Vũ Văn Huyên, Chánh án toà án Hải Phòng ngoài ngạch tuỳ quyền Bộ trưởng Bộ kinh tế bổ dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 10 Vũ Văn Huyên, Chánh án toà án Hải Phòng ngoài ngạch tuỳ quyền Bộ trưởng Bộ kinh tế bổ dụng
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 10
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành 07/09/1945
Ngày hiệu lực 22/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 07/09/1945

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/09/1945

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực