Sắc lệnh 107

Sắc lệnh số 107 về phụ cấp di chuyển do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 107  NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1946 VỀ PHỤ CẤP DI CHUYỂN

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi thể lệ về phụ cấp di chuyển các công chức,

Chiểu chi những Nghị định ngày 31-12-1943 và 26-1-1945 bãi bỏ tạm thời, trong hai năm 1944 và 1945 những điều lệ ấn định việc giảm phụ cấp di chuyển khi một công chức di chuyển tạm thời vì việc công phải lưu trú ở một nơi quá hạn 15 ngày,

Xét rằng trong tình thế hiện thời, công chức di chuyển rất tốn kém vì giá sinh hoạt quá cao,

Theo đề nghị của Bộ trưởng hai Bộ Nội vụ và Tài chính,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Trong năm 1946, từ 1-1-1946 đến 31-12-1946, công chức thuộc các Bộ di chuyển tạm thời vì việc công, khi phải lưu trú ở một nơi quá hạn 15 ngày, vẫn được hưởng cả số phụ cấp di chuyển theo hạng mình.

Điều 2

Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Bắc, Trung, Nam kỳ phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 107
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 107
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/06/1946
Ngày hiệu lực 29/06/1946
Ngày công báo 29/06/1946
Số công báo Số 26
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 107 phụ cấp di chuyển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 107 phụ cấp di chuyển
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 107
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành 14/06/1946
Ngày hiệu lực 29/06/1946
Ngày công báo 29/06/1946
Số công báo Số 26
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 14/06/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/06/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/06/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực