Sắc lệnh 11/SL

Sắc lệnh số 11/SL về việc ân giảm cho các phạm nhân nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng tám và ngày Độc lập 2-9-1949 do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 11/SL ân giảm phạm nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 Độc lập 2-9-1949


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 11/SL NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Xét nhân ngày kỷ niệm lần thứ tư cuộc Cách mạng tháng Tám và ngày Độc lập 2 tháng 9 năm 1945 nên ra ân cho phạm nhân đã bị kết án nhất định;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Những người bị Toà án Quân sự hay Toà án binh xử phạt tù hay khổ sai trước ngày ký sắc lệnh này, mà chưa được hưởng sự ân giảm ghi trong sắc lệnh số 148 ngày 10-8-1946, số 89- SL ngày 26-9- 1947, số 232-SL ngày 20-8-1948, đều được giảm 1/3 hạn tù hoặc khổ sai, trừ ra nếu người bị phạt can tội phản quốc, gián điệp, đào ngũ, liên lạc hoặc tiếp tế cho quân địch, đầu hàng quân địch, tự ý rút lui trước quân địch không có cớ chính đáng, âm mưu phá đổ chính phủ hay can tội tống tiền, ăn cướp, bắt cóc, ám sát, cắt và tàng trữ dây điện thoại của cơ quan Chính phủ, ăn cắp lấy trộm các đồ quân giới, quân trang, quân dụng, phá hoại nền tài chính và kinh tế quốc gia, làm hoặc lưu hành giấy bạc giả, công chức bỏ việc hay không tuân theo lệnh bổ dụng, thuyên chuyển hoặc trưng tập, thì không được hưởng.

Những người bị Toà án Quân sự và Toà án Binh xử tịch biên tất cả gia sản thì, nếu có vợ hoặc con vị thành niên hoặc bố mẹ hoặc ông bà phải phụng dưỡng, chỉ bị tịch biên ba phần tư thôi, trừ ra khi nào việc phát mại đã thi hành xong và tiền phát mại đã sung vào quỹ trước ngày ký Sắc lệnh này.

Điều 2: Những người đã do Toà án thường phạt tù hoặc tù khổ sai từ ngày 20-8-1948 đến ngày ký sắc lệnh này được ân giảm như sau:

A- Những người bị phạt dưới 12 tháng tù:

1/ Nếu bị phạt tù lần này là lần đầu và tính đến ngày ký sắc lệnh này đã ngồi được quá nửa hạn tù, thì được phóng thích ngay.

2/ Nếu bị phạt tù lần này là lần đầu và tính đến ngày ký sắc lệnh này, chưa ngồi được nửa hạn tù, thì được giảm nửa hạn tù.

B- Những người bị phạt trên 12 tháng tù hay khổ sai:

1- Nếu bị phạt tù hoặc khổ sai lần này là lần đầu và không phạm vào những tội kể ở đoạn C dưới đây, và nếu tính đến ngày ký sắc lệnh này đã ngồi được quá nửa hạn tù, hoặc khổ sai, thì được phóng thích ngay. Tuy nhiên, những người ấy phải quản thúc ở nguyên quán hay ở một nơi khác do Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu nơi phạm nhân đang bị giam ấn định, và trong một thời hạn ngang với thời hạn mà phạm nhân đáng nhẽ còn phải ngồi tù.

2- Nếu bị phạt tù hoặc khổ sai lần này là lần đầu và không phạm vào những tội kể ở đoạn C dưới đây, nhưng tính đến ngày ký sắc lệnh này chưa ngồi được quá nửa hạn tù hoặc khổ sai, thì được giảm 1/3 hạn tù hoặc khổ sai. Tuy nhiên những người ấy phải quản thúc ở nguyên quán, hay ở một nơi khác do Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu nơi phạm nhân đang bị giam ấn định, và trong một thời hạn ngang với thời hạn mà phạm nhân đáng nhẽ còn phải ngồi tù.

C- Đối với những can tội ăn cướp, cố ý giết người, cố ý đốt nhà, làm hoặc lưu hành giấy bạc và tích trữ có tính cách đầu cơ những hàng hoá cần thiết cho đời sống nhân dân mà bị Toà án thường xử trên 12 tháng tù hoặc khổ sai thì, ngoài điều kiện đã ngồi tù được quá nửa hạn tù, còn phải được Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh ở nơi phạm nhân đang bị giam điều tra xem có nên phóng thích hay không. Nếu Uỷ ban xét nên phóng thích thì hồ sơ gửi lên Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu nơi đó quyết nghị cho phóng thích và bắt phạm nhân phải quản thúc ở nguyên quán hay ở một nơi khác do Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu nơi phạm nhân đang bị giam ấn định trong một thời gian mà đáng nhẽ phạm nhân còn phải ngồi tù.

Điều 3: Nếu trước ngày ký Sắc lệnh này, phạm nhân nào hoặc do toà án thường, hoặc do Toà án Quân sự, hoặc do Toà án Binh xét xử, đã được Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu ân giảm một cách rộng rãi hơn sắc lệnh này thì không được hưởng sự ân giảm ghi trong sắc lệnh này nữa.

Sắc lệnh này sẽ áp dụng cho những phạm nhân nào, tuy đã được hưởng sự ân giảm của Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu nhưng quyết nghị ân giảm không rộng rãi bằng sắc lệnh này.

Điều 4: Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu11/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/SL

Lược đồ Sắc lệnh 11/SL ân giảm phạm nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 Độc lập 2-9-1949


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 11/SL ân giảm phạm nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 Độc lập 2-9-1949
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu11/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Sắc lệnh 11/SL ân giảm phạm nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 Độc lập 2-9-1949

              Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 11/SL ân giảm phạm nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 Độc lập 2-9-1949