Sắc lệnh 119

Sắc lệnh số 119 về việc tổ chức Bộ Quốc gia giáo dục do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 119 tổ chức Bộ Quốc gia giáo dục


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 119 NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 1946 VỀ VIỆC TỔ CHỨC BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hoà;

Chiểu theo Sắc lệnh số 38 ngày 27 tháng 3 năm 1940 thiết lập trong Bộ Quốc gia giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ quốc gia giáo dục,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Khoản I

Bộ Quốc gia Giáo dục, gồm có những cơ quan Trung ương thuộc quyền trực tiếp của Bộ về phương diện chuyên môn và hành chính và những cơ quan phụ thuộc quyền các Nha Giám đốc Trung ương.

Khoản II

Cơ quan Trung ương của Bộ gồm có:

1- Văn phòng do một Đổng lý Văn phòng điều khiển,

2- Các phòng Sự vụ do một Đổng lý Sự vụ điều khiển, và các Nha do một Tổng Giám đốc điều khiển.

3-A) Nha Tổng Giám đốc Đại học vụ.

B) Nha Tổng Giám đốc Trung học vụ kiêm Giám đốc Trung học vụ Bắc bộ.

C) Nha Tổng Giám đốc Tiểu học vụ kiêm Giám đốc Tiểu học vụ Bắc bộ.

D) Nha Tổng Giám đốc Bình dân học vụ kiêm Giám đốc Bình dân học vụ Bắc bộ.

E) Nha Tổng Giám đốc Thanh niên và Thể dục Trung ương.

Khoản III

Cơ quan phụ thuộc có:

1- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Đại học vụ:

a) Các trường Đại học

b) Đông phương Bác cổ Học viên Hà Nội

c) Sở Lưu trữ Công văn và Thư viện toàn quốc Hà Nội

d) Việt Nam học xá Hà Nội

e) Văn hoá viện Trung bộ thuận hoá.

2- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Trung học vụ:

a) Sở giám đốc Trung học vụ Bắc bộ (sáp nhập vào Nha Tổng Giám đốc Trung học vụ)

b) Sở Giám đốc Trung học vụ Trung bộ

c) Sở Giám đốc Trung học vụ Nam bộ

3- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Tiểu học vụ:

a) Sở Giám đốc Tiểu học vụ Bắc bộ (sáp nhập vào Nha Tổng Giám đốc Tiểu học vụ)

b) Sở Giám đốc Tiểu học vụ Trung bộ

c) Sở Giám đốc Tiểu học vụ Nam bộ.

4- Thuộc Nha Tổng Giám đốc Bình dân học vụ:

a) Sở Giám đốc Bình dân học vụ Bắc bộ (sáp nhập vào Nha Tổng Giám đốc Bình dân học vụ)

b) Sở Giám đốc Bình dân học vụ Trung bộ

c) Sở Giám độc bình dân học vụ Nam bộ

5- Thuộc nha Tổng Giám đốc Thanh niên và Thể dục:

a) Sở Thanh niên và Thể dục Bắc bộ (sáp nhập vào Nhà Tổng Giám đốc Thanh niên và Thể dục Trung ương)

b) Sở Thanh niên và Thể dục Trung bộ

c) Sở Thanh niên và Thể dục Nam bộ

Khoản IV

Chi tiết tổ chức các cơ quan kể trên sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục ấn định.

Khoản V

Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu119
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 29
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Sắc lệnh 119 tổ chức Bộ Quốc gia giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 119 tổ chức Bộ Quốc gia giáo dục
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu119
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHuỳnh Thúc Kháng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 29
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Sắc lệnh 119 tổ chức Bộ Quốc gia giáo dục

              Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 119 tổ chức Bộ Quốc gia giáo dục