Sắc lệnh 120/SL

Sắc lệnh số 120/SL về việc đổi tên và định thành phần các Hội đồng và ban tạm cấp ruộng đất tỉnh, xã và đồn điền do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 120/SL đổi tên định thành phần Hội đồng ban tạm cấp ruộng đất tỉnh, xã đồn điền


SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 120-SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 75-SL ngày 1 tháng 7 năm 1949 quy định việc sử dụng ruộng đất của những phạm nhân bị kết án về các tội có phương hại đến nền độc lập quốc gia;

Chiểu Sắc lệnh số 25-SL ngày 13 tháng 2 năm 1950 quy định việc sử dụng ruộng đất vắng chủ trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu Sắc lệnh số 90-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 quy định việc sử dụng ruộng đất có chủ bỏ hoang;

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Canh nông;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay đổi tên Hội đồng tạm cấp ruộng đất tỉnh và Ban tạm cấp ruộng đất ở mỗi đồn điền của thực dân Pháp và những người bị kết án về các tội có phương hại đến nền độc lập quốc gia, thành Hội đồng tạm cấp ruộng đất tỉnh và Ban tạm cấp ruộng đât xã hay đồn điền.

Điều 2: Thành phần Hội đồng tạm cấp ruộng đất tỉnh ấn định như sau:

- Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh: Chủ tịch

- Một đại biểu Liên Việt - Việt minh tỉnh Hội viên

- Ba đại biểu nông dân (một trung nông và hai bần cố nông) do Hội đồng nông dân cứu quốc tỉnh đề cử Hội viên

Thành phần Ban tạm cấp ruộng đất xã hay đồn điền ấn định như sau:

- Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện hay xã: Trưởng ban

- Một đại biểu Liên Việt - Việt minh xã Hội viên

- Năm đại biểu nông dân (một trung nông và bốn bần cố nông do Hội nông dân cứu quốc xã đề cử Hội viên

Điều 3: Hội đồng tạm cấp ruộng đất tỉnh và Ban tạm cấp ruộng đất xã hay đồn điền có nhiệm vụ điều tra, nghiên cứu và thi hành việc tạm cấp ruộng đất cho dân nghèo đối với các hạng ruộng đất kể sau:

- Ruộng đất vắng chủ bỏ hoang trong thời kỳ kháng chiến;

- Ruộng đất có chủ bỏ hoang;

- Ruộng đất của thực dân Pháp hay của những người bị kết án về các tội có phương hại đến nền độc lập quốc gia.

Điều 4: Một thông tư Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp - Tài chính - Canh nông sẽ ấn định chi tiết thi hành Sắc lệnh này.

Điều 5: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu120/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/SL

Lược đồ Sắc lệnh 120/SL đổi tên định thành phần Hội đồng ban tạm cấp ruộng đất tỉnh, xã đồn điền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 120/SL đổi tên định thành phần Hội đồng ban tạm cấp ruộng đất tỉnh, xã đồn điền
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu120/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 120/SL đổi tên định thành phần Hội đồng ban tạm cấp ruộng đất tỉnh, xã đồn điền

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 120/SL đổi tên định thành phần Hội đồng ban tạm cấp ruộng đất tỉnh, xã đồn điền