Sắc lệnh 123

Sắc lệnh số 123 về việc cử cán bộ giữ chức vụ trong UBKC miền Nam Trung bộ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 123 NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh ngày 6 tháng 5 năm 1946 tổ chức Quân sự Uỷ viên hội;

Chiểu theo Quyết nghị của Chính phủ thành lập Uỷ ban kháng chiến miền Nam và Uỷ Ban kháng chiến miền Nam Trung bộ;

Xét rằng ông Hoàng Quốc Việt cần có công tác phải điều động đi nơi khác;

Theo lời đề nghị của Chủ tịch Quân uỷ Hội;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Kể từ ngày ký Sắc lệnh này, ông Hoàng Quốc Việt không giữ chức Uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến miền Nam nữa.

Điều thứ hai

Nay cử ông Nguyễn Sơn giữ chức Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến miền Nam Việt Nam kiêm chức Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến miền Nam Trung bộ.

Điều thứ ba

Nay cử ông Nguyễn Văn Duẩn làm Uỷ viên của Uỷ ban kháng chiến miền Nam Việt Nam.

Điều thứ bốn

Ông Chủ tịch Quân uỷ Hội chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 123
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 123
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/1946
Ngày hiệu lực 16/07/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 123

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 123 cử cán bộ giữ chức vụ UBKC miền Nam Trung bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 123 cử cán bộ giữ chức vụ UBKC miền Nam Trung bộ
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 123
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 16/07/1946
Ngày hiệu lực 16/07/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 16/07/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/07/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực