Sắc lệnh 124

Sắc lệnh số 124 về việc lập một "Hội đồng thẩm sát cấp bậc" trong quân đội do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Sắc lệnh 124 lập "Hội đồng thẩm sát cấp bậc" quân đội đã được thay thế bởi Sắc lệnh 94/SL lập Hội đồng xét cấp bậc quân nhân và được áp dụng kể từ ngày 17/08/1949.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 124 NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22-3-1946 tổ chức quân đội Việt Nam

Chiểu Điều thứ 4 Sắc lệnh số 33 định việc ban các cấp bậc

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Xét rằng việc định các cấp bậc cần phải được xác đáng,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay lập một "Hội đồng thẩm sát cấp bậc" gồm có:

1- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ......................... Chủ tịch

2- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quân uỷ hội

3- Tham mưu Trưởng

4- Chủ nhiệm Cục trưởng ...... Hội viên

5- Quân chính Cục trưởng

6- Hai cố vấn chuyên môn (không có quyền biểu quyết)

(do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Quân uỷ hội chỉ định. )

Điều thứ 2

Hội đồng này có nhiệm vụ xét các đề nghị cho cấp từ bậc uý trở lên và chuyển lời thẩm lên cơ quan có quyền cho cấp bậc.

Điều thứ 3

Hội đồng này họp khí có giấy triệu tập của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sẽ quyết nghị lời thẩm theo đa số. Nếu số phiếu ngang nhau thì phiếu của Chủ tịch Hội đồng có giá trị quyết nghị.

Điều thứ 4

Trong khi chờ đợi Sắc lệnh cử Tổng tư lệnh thì Tham mưu trưởng ký thay việc định cấp uý.

Điều thứ 5

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 124
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 124
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/07/1946
Ngày hiệu lực 03/08/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/08/1949
Cập nhật 11 tháng trước
(16/08/2017)
Download văn bản 124

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 124 lập "Hội đồng thẩm sát cấp bậc" quân đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 124 lập "Hội đồng thẩm sát cấp bậc" quân đội
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 124
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành 19/07/1946
Ngày hiệu lực 03/08/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/08/1949
Cập nhật 11 tháng trước
(16/08/2017)

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất