Sắc lệnh 125/SL

Sắc lệnh số 125/SL về việc định việc thi hành những luật lệ bài trừ dịch tễ ở nơi nào có bệnh truyền nhiễm gia súc do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 125/SL NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 1945 thành lập Bộ Canh nông;

Chiểu Sắc lệnh số 69-SL ngày 4 tháng 12 năm 1945 sát nhập vào Bộ Canh nông các cơ quan Nông chính, Lâm chính, Thú y mục súc ngư nghiệp;

Chiểu Sắc lệnh số 254-SL ngày 1 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu Sắc lệnh số 103-SL ngày 3 tháng 6 năm 1950 ấn định quyền lãnh đạo và điều khiển của các Uỷ ban kháng chiến hành chính đối với các cơ quan chuyên môn cấp tương đương;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Canh nông;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Mỗi khi có bệnh truyền nhiễm gia súc phát sinh tại một nơi nào, các cấp Uỷ ban kháng chiến hành chính và chuyên môn, các đơn vị bộ đội và nhân dân ở địa phương phải thi hành những luật lệ bài trừ dịch tễ do một nghị định của Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp - Canh nông sẽ ấn định.

Điều 2: Những người làm trái những luật lệ bài trữ dịch tế sẽ bị truy cứu trước toà án và bị phạt tiền từ 1.000 đồng đến 20.000 đồng.

Nếu tái phạm sẽ bị phạt tiền từ 2.000 đồng đến 40.000 đồng và phạt tù từ 1 tháng đến 6 tháng, hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Điều 3: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 125/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 125/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/1950
Ngày hiệu lực 26/07/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 125/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 125/SL định thi hành luật lệ bài trừ dịch tễ nơi có bệnh truyền nhiễm gia súc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 125/SL định thi hành luật lệ bài trừ dịch tễ nơi có bệnh truyền nhiễm gia súc
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 125/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 11/07/1950
Ngày hiệu lực 26/07/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 11/07/1950

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/07/1950

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực