Sắc lệnh 128/SL

Sắc lệnh số 128/SL về việc thành lập các Uỷ ban Quản lý xí nghiệp do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

SỐ 128-SL NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1952 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh 29-SL ngày 12-3-1947 và các sắc lệnh, nghị định tiếp theo, quy định những sự giao dịch về việc làm công giữa chủ và công nhân;

Chiểu sắc lệnh số 118-SL ngày 18-10-1949 ban hành chế độ Uỷ ban xí nghiệp cho các xí nghiệp quốc gia;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Để thực hiện quản lý dân chủ các xí nghiệp quốc gia, sẽ thành lập tại các xí nghiệp có từ 50 công nhân trở lên Uỷ ban quản lý xí nghiệp.

Điều 2

Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc của Uỷ ban quản lý xí nghiệp sẽ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 3

Sắc lệnh 118-SL ngày 18-10-1949 nay bãi bỏ.

Điều 4

Các ông Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 128/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 128/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/11/1952
Ngày hiệu lực 19/11/1952
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 128/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 128/SL hành lập Uỷ ban Quản lý xí nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 128/SL hành lập Uỷ ban Quản lý xí nghiệp
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 128/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 04/11/1952
Ngày hiệu lực 19/11/1952
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 04/11/1952

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/11/1952

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực