Sắc lệnh 13/SL

Sắc lệnh số 13/SL về việc để huyện Kim Môn (liên khu 1) thuộc tỉnh Hải Dương (Liên khu 3) do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 13-SL NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 120-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 tổ chức các Liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu;

Chiểu Sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị kháng chiến hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy;

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng tối cao;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã quyết định và Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Huyện Kinh Môn, trước sát nhập vào Liên khu I, nay lại để thuộc tỉnh Hải Dương (Liên khu 3), về mọi phương diện.

Điều 2: Hội đồng Quốc phòng tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 13/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 13/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/03/1949
Ngày hiệu lực 27/03/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 13/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 13/SL Kim Môn (liên khu 1) Hải Dương (Liên khu 3)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 13/SL Kim Môn (liên khu 1) Hải Dương (Liên khu 3)
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 13/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 12/03/1949
Ngày hiệu lực 27/03/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 12/03/1949

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/03/1949

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực