Sắc lệnh 130/SL

Sắc lệnh số 130/SL về việc đình chỉ ông Nguyễn Văn Thanh tức Lê Quốc Thân làm uỷ viên UBKCHC do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

SỐ 130-SLNGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 1952 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 150-SL ngày 31-12-1949 ấn định quyền hạn, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay chỉ định ông Nguyễn Văn Thanh tức Lê Quốc Thân làm Uỷ viên UBKCHC Liên khu 3.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 130/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 130/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/12/1952
Ngày hiệu lực 16/12/1952
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 130/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 130/SL đình chỉ Nguyễn Văn Thanh (Lê Quốc Thân) uỷ viên UBKCHC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 130/SL đình chỉ Nguyễn Văn Thanh (Lê Quốc Thân) uỷ viên UBKCHC
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 130/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 16/12/1952
Ngày hiệu lực 16/12/1952
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 16/12/1952

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/12/1952

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực