Sắc lệnh 130/SL

Sắc lệnh số 130/SL về việc nhập huyện Thuỷ Nguyên thuộc tỉnh Kiến an, huyện Nam sách và huyện Kim môn thuộc Hải dương vào tỉnh Quảng yên do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 130-SL NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 126 ngày 19-7-1946 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 198 ngày 13-6-1948 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính,

Chiểu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay sát nhập huyện Thuỷ Nguyên thuộc tỉnh Kiến An, huyện Nam Sách và huyện Kim Môn thuộc Hải Dương vào tỉnh Quảng Yên.

Điều 2- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 130/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 130/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/11/1949
Ngày hiệu lực 22/11/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 130/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 130/SL nhập Thuỷ Nguyên Kiến an,Nam sách Kim môn Hải dương Quảng yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 130/SL nhập Thuỷ Nguyên Kiến an,Nam sách Kim môn Hải dương Quảng yên
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 130/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 07/11/1949
Ngày hiệu lực 22/11/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 07/11/1949

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/11/1949

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực