Sắc lệnh 131/SL

Sắc lệnh số 131/SL về việc huyện Gia lâm trước sát nhập vào tỉnh Hưng yên (Liên khu 3) nay trả lại tỉnh Bắc ninh (Liên khu I) do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 131-SL NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 126-SL ngày 19-7 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 198-SL ngày 13-6-1048 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 163-SL ngày 28-11-1948 sát nhập huyện Gia lâm kể cả thị xã vào tỉnh Hưng yên,

Xét tình thế hiện tại,

Chiểu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Huyện Gia Lâm (kể cả thị xã) trước sát nhập vào tỉnh Hưng yên (Liên khu 3) nay trả lại tỉnh Bắc Ninh (Liên khu 1).

Điều 2- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 131/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 131/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/11/1949
Ngày hiệu lực 22/11/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 131/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 131/SL Gia lâm sát nhập Hưng yên (Liên khu 3) trả Bắc ninh (Liên khu I)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 131/SL Gia lâm sát nhập Hưng yên (Liên khu 3) trả Bắc ninh (Liên khu I)
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 131/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 07/11/1949
Ngày hiệu lực 22/11/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 07/11/1949

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/11/1949

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực