Sắc lệnh 136

Sắc lệnh số 136 về việc ấn định một khoản phụ cấp hàng tháng cho các Bộ trưởng và Thứ trưởng, Chủ tịch và Phó chủ tịch quân sự uỷ viên hội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ
---------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 136

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1946

 

SẮC LỆNH

ẤN ĐỊNH MỘT KHOẢN PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÁC BỘ TRƯỞNG VÀ THỨ TRƯỞNG, CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH QUÂN SỰ UỶ VIÊN HỘI

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính,
Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Các ông Bộ trưởng và Thứ trưởng các Bộ, các ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch quân sự, uỷ viên hội mà trước kia không ở một ngạch công chức nào, được hưởng kể từ ngày 1-7-1946, một khoản phụ cấp hàng tháng là:

Bộ trưởng và Chủ tịch quân sự uỷ viên hội 600 đồng,

Thứ trưởng và Phó chủ tịch quân sự uỷ viên hội 500 đồng

Điều thứ hai. Vị nào có gia đình (có vợ hoặc con từ 2 con trở lên) sẽ được hưởng thêm một khoản phụ cấp gia đình bằng nửa khoản phụ cấp nói ở Điều thứ nhất.

Điều thứ ba. Những công chức ở chính ngạch, hoặc làm việc theo lối công nhật hay hợp đồng, được cử ra giữ một chức vụ kể trên, sẽ được hưởng lương bổng như sau này:

a) Khi nào tổng cộng số lương bổng của công chức (lương chính, lương phụ và các phụ cấp) cao hơn số phụ cấp ấn định ở điều thứ nhất nếu không có gia đình, ở điều thứ nhất và thứ nhì nếu có gia đình: vẫn được giữ nguyên số lương bổng cũ của mình;

b) Khi nào tổng cộng số lương bổng của công chức kém số phụ cấp ấn định ở điều thứ nhất, hay ở điều thứ nhất và thứ hai: được lĩnh thêm với số lương bổng của mình, một khoản phụ cấp bằng số phụ cấp ấn định tuỳ theo là không có hay có gia đình, trừ số tổng cộng lương bổng của mình.

Điều thứ tư. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 136
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 136
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/07/1946
Ngày hiệu lực 08/08/1946
Ngày công báo 17/08/1946
Số công báo Số 33
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 136 ấn định khoản phụ cấp hàng tháng Bộ trưởng Thứ trưởng, Chủ tịch Phó chủ tịch quân sự uỷ viên hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 136 ấn định khoản phụ cấp hàng tháng Bộ trưởng Thứ trưởng, Chủ tịch Phó chủ tịch quân sự uỷ viên hội
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 136
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành 24/07/1946
Ngày hiệu lực 08/08/1946
Ngày công báo 17/08/1946
Số công báo Số 33
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 24/07/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 17/08/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/08/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực