Sắc lệnh 136/SL

Sắc lệnh số 136/SL về việc chỉ định ông Phạm Hữu Lâu làm uỷ viên UBKCHC Nam bộ do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 136-SL NGÀY 31 THÁNG 1 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63-SL ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức chính quyền dân chủ nhân dân địa phương;

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 150-SL ngày 31-12-1949 ấn định nhiệm vụ quyền hạn Bộ Nội vụ,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay chỉ định ông Phạm Hữu Lâu, nguyên Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Sa-đéc, làm Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam bộ.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 136/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 136/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/01/1953
Ngày hiệu lực 31/01/1953
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 136/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 136/SL chỉ định Phạm Hữu Lâu uỷ viên UBKCHC Nam bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 136/SL chỉ định Phạm Hữu Lâu uỷ viên UBKCHC Nam bộ
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 136/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 31/01/1953
Ngày hiệu lực 31/01/1953
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 31/01/1953

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/01/1953

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực