Sắc lệnh 137/SL

Sắc lệnh số 137/SL về việc ấn định việc đánh thuế điền thổ theo một thuế biểu luỹ tiến do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành, để sửa đổi Điều 6 luật Thuế trực thu ấn định việc đánh thuế điền thổ theo một thuế biểu luỹ tiến

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 137/SL ấn định đánh thuế điền thổ theo thuế biểu luỹ tiến sửa đổi Điều 6 luật Thuế trực thu


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 137/SL NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 49-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 ban hành Bộ luật Thuế trực thu;

Chiểu Sắc lệnh số 146-SL ngày 24 tháng 12 năm 1949 ấn định việc thu thuế điền thổ năm 1950 bằng thóc;

Chiểu Sắc lệnh số 79-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 sửa đổi điều 6 chương thuế điền thổ Bộ luật Thuế trực thu ấn định các hàng ruộng.

Chiểu Sắc lệnh số 96-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 ấn định thuế biểu luỹ tiến thuế điền thổ năm 1950;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Điều 6 Bộ Luật thuế trực thu ban hành do sắc lệnh số 49-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949, sửa đổi do sắc lệnh số 79-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950, nay sửa đổi lại như sau :

"Điều 6 mới : Thuế điền thổ đánh theo thuế biểu luỹ tiến ấn định sau đây, vào tổng số hoa lợi ước lượng ruộng đất có thể đem lại đồng niên cho người có quyền sở hữu. Tổng số hoa lợi sẽ chia ra từng phần, và mỗi phần sẽ chịu thuế như sau :

Tổng hoa lợi ước lượng có thể thu được

hàng năm tính bằng thóc

Thuế suất

Phần hoa lợi từ 1kg đến 500kg 5%

Phần hoa lợi từ 501 1kg đến 1.000 kg 6%

Phần hoa lợi từ 1.001 1kg đến 3.000 kg 7%

Phần hoa lợi từ 3.001 1kg đến 5.000 kg

Phần hoa lợi từ 5.001 1kg đến 10.000 kg

Phần hoa lợi từ 10.001 1kg đến 15.000 kg

Phần hoa lợi từ 15.001 1kg đến 30.000 kg

Phần hoa lợi từ 30.001 1kg đến 60.000 kg

Phần hoa lợi từ 60.001 1kg đến 100.000 kg

Phần hoa lợi từ 100.001 1kg đến 200.000 kg

Phần hoa lợi từ 200.001 1kg đến 500.000 kg

Phần hoa lợi trên 500.000 kg

5%

6%

7%

8%

9%

10%

12%

14%

!6%

18%

20%

22%

Điều 2: Điều 2 Sắc lệnh số 146-SL ngày 24 tháng 12 năm 1949 sửa đổi do Sắc lệnh số 96-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 nay bãi bỏ.

Điều 3: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu137/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/SL

Lược đồ Sắc lệnh 137/SL ấn định đánh thuế điền thổ theo thuế biểu luỹ tiến sửa đổi Điều 6 luật Thuế trực thu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Sắc lệnh 137/SL ấn định đánh thuế điền thổ theo thuế biểu luỹ tiến sửa đổi Điều 6 luật Thuế trực thu
       Loại văn bảnSắc lệnh
       Số hiệu137/SL
       Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
       Người kýHồ Chí Minh
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Sắc lệnh 137/SL ấn định đánh thuế điền thổ theo thuế biểu luỹ tiến sửa đổi Điều 6 luật Thuế trực thu

           Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 137/SL ấn định đánh thuế điền thổ theo thuế biểu luỹ tiến sửa đổi Điều 6 luật Thuế trực thu