Sắc lệnh 147/SL

Sắc lệnh số 147/SL về việc định bầu cử uỷ viên UBKCHC tỉnh, xã và tăng số uỷ viên UBKCHC liên khu và tỉnh do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 147/SL định bầu cử uỷ viên UBKCHC tỉnh, xã tăng uỷ viên UBKCHC liên khu tỉnh


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 147/SL NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương;

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 150-SL ngày 31 tháng 12 năm 1949 định nhiệm vụ và quyền hạn Bộ Nội vụ trong việc quản trị các uỷ ban;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Các Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp xã, tỉnh từ nay trở đi lại bầu theo thể lệ cũ như đã định trong sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 đối với Uỷ ban hành chính tỉnh, xã.

Uỷ ban kháng chiến hành chính xã do quyết định của Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh và Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh do nghị định Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận.

Riêng Uỷ viên quân sự vẫn chỉ định theo thể lệ ấn định trong sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948.

Điều 2: Tạm thời, trong những trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được bầu cử, hoặc khi một Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, hoặc tỉnh khuyết Uỷ viên mà Hội đồng nhân dân cấp tương đương không chọn được người có chân trong Hội đồng để thay thế thì:

1) Đối với Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu, theo đề nghị của Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, sẽ chỉ định những Uỷ viên để thay thế, hoặc cho phép Hội đồng nhân dân xã chọn vào Uỷ ban những người ngoài Hội đồng;

2) Đối với Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, theo đề nghị của Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu, sẽ chỉ định những Uỷ viên để thay thế hoặc cho phép Hội đồng nhân dân tỉnh chọn vào Uỷ ban những người ngoài Hội đồng.

Điều 3: Số Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu nay định là 7 hay 9 người, kể cả Uỷ viên quân sự.

Điều 4: Trong trường hợp đặc biệt, số Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh có thể tăng lên đến 9, kể cả Uỷ viên quân sự. Trường hợp đặc biệt này sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định, theo đề nghị của Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu.

Điều 5: Một thông tư Bộ Nội vụ sẽ ấn định những chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 6: Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu theo sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu147/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/SL

Lược đồ Sắc lệnh 147/SL định bầu cử uỷ viên UBKCHC tỉnh, xã tăng uỷ viên UBKCHC liên khu tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 147/SL định bầu cử uỷ viên UBKCHC tỉnh, xã tăng uỷ viên UBKCHC liên khu tỉnh
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu147/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 147/SL định bầu cử uỷ viên UBKCHC tỉnh, xã tăng uỷ viên UBKCHC liên khu tỉnh

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 147/SL định bầu cử uỷ viên UBKCHC tỉnh, xã tăng uỷ viên UBKCHC liên khu tỉnh