Sắc lệnh 151/SL

Sắc lệnh số 151/SL về việc ấn định thành phần Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 151/SL ấn định thành phần Ủy ban kháng chiến hành chính cấp


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 151-SL NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 tổ chức chính quyền nhân dân,

Chiểu Sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946 thành lập các Uỷ ban bảo vệ,

Chiểu Sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-1947 tổ chức các uỷ ban kháng chiến hành chính tại các cấp tỉnh, phủ, huyện, châu, xã,

Chiểu Sắc lệnh số 120/SL ngày 25-2-48 tổ chức các liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính liên khu,

Chiểu Sắc lệnh số 148/SL ngày 25-3-1948 bãi bỏ các danh từ phủ, châu, quận,

Chiểu Sắc lệnh số 149/SL ngày 29-3-48 bỏ chữ kiêm trong danh từ Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính,

Chiểu Quyết nghị của Hội đồng Liên bộ họp ngày 21-2-1948,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Thành phần Uỷ ban kháng chiến hành chính tại mỗi cấp nay định như sau:

- Cấp xã: 5 uỷ viên hành chính do Hội đồng nhân dân xã bầu và do cấp trên công nhận; 2 uỷ viên do cấp trên chỉ định trong đó có 1 uỷ viên quân sự cộng tất cả là bảy uỷ viên.

- Cấp huyện: 3 uỷ viên hành chính do các Hội đồng nhân dân xã trong huyện bầu và do cấp trên công nhận; 4 uỷ viên do cấp trên chỉ định trong đó có 1 uỷ viên quân sự, cộng tất cả là 7 uỷ viên.

- Cấp tỉnh: 3 uỷ viên hành chính do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu và do cấp trên công nhận; 4 uỷ viên do cấp trên chỉ định trong đó có 1 uỷ viên quân sự, cộng tất cả là 7 uỷ viên.

- Cấp Liên khu: 5 uỷ viên do cấp trên chỉ định, trong đó có 1 uỷ viên hành chính và 1 uỷ viên quân sự.

Điều 2

Việc công nhận hay chỉ định các uỷ viên mỗi cấp do cấp trên đề nghị và cấp trên cách 1 bực quyết định và cấp bằng.

- Uỷ viên kháng chiến hành chính xã do uỷ ban kháng chiến hành chính huyện đề nghị, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh quyết định và cấp bằng,

- Uỷ viên kháng chiến hành chính huyện do Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh đề nghị, Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu quyết định và cấp bằng,

- Uỷ viên kháng chiến hành chính tỉnh do Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu đề nghị, Bộ Nội vụ được uỷ nhiệm của Hội đồng Chính phủ quyết định và cấp bằng,

- Uỷ viên quân sự trong Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu do Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy đề nghị, các uỷ viên khác do Bộ Nội vụ đề nghị, đều do Chủ tịch Chính phủ ra Sắc lệnh chỉ định và cấp bằng.

Điều 3

Việc thay thế các uỷ viên bất lực hoặc khuyết cũng theo thủ tục định trong Điều 1 và 2 nói trên.

Điều 4

Các điều trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 5

Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu151/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/SL

Lược đồ Sắc lệnh 151/SL ấn định thành phần Ủy ban kháng chiến hành chính cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 151/SL ấn định thành phần Ủy ban kháng chiến hành chính cấp
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu151/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 151/SL ấn định thành phần Ủy ban kháng chiến hành chính cấp

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 151/SL ấn định thành phần Ủy ban kháng chiến hành chính cấp