Sắc lệnh 170

Sắc lệnh số 170 về việc cấp thêm cho các viên chức, hoặc quả phụ, cô nhi viên chức có lương hưu bổng một số tiền phụ tang là 10 phần trăm do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 170 cấp thêm viên chức, quả phụ, cô nhi viên chức lương hưu bổng tiền phụ tang 10%


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 170 NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi các điều lệ hiện hành về quỹ Hưu bổng và việc cấp hưu bổng cho các công chức Việt Nam;

Chiểu chi Điều lệ ngày 28 tháng 12 năm 1937 và các nghị định cùng Sắc lệnh sửa đổi lại, ấn định chế độ hưu bổng các công chức Việt Nam;

Chiểu chi các Nghị định ngày 27-7-1942, 30-12-1942, 12-8-1943, 13-7-1944 và 2-1-1945 cấp cho các viên chức, hoặc quả phủ, cô nhi viên chức, có lương hưu bổng, một số tiền phụ tăng cộng là 50% lương hưu bổng chính tang;

Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay cấp thêm cho các viên chức hồi hưu theo chế độ quỹ hưu bổng Việt Nam, một số tiền phụ tăng là 10% số lương hưu trí chính tang, để tổng số tiền phụ tăng được từ trước đến nay, tất cả là 60% hưu bổng.

Lương hưu bổng cấp cho các quả phụ và các cô nhi của viên chức cũng được thêm số phụ tăng 10% như trên.

Điều thứ hai

Ngoài ra các, viên chức hồi hưu và các quả phụ hay cô nhi viên chức, có hưu bổng do quỹ hưu bổng Việt Nam đài thọ, đều được hưởng một phụ cấp gia đình tính là 5% (năm phần trăm) lương hưu bổng đồng niên chính tang của viên chức, cho mỗi đứa con chính thức dưới 18 tuổi mà viên chức đã có lúc thôi việc.

Tiền phụ cấp tính theo cách trên, không được kém số tiền tối thiểu đã định là 60 đồng một năm cho mỗi đứa con, và chỉ cấp cho đứa trẻ đến khi đủ 18 tuổi là cùng.

Phụ cấp phần này vào phụ cấp đồng niên 27 đồng đã cấp cho cô nhi dưới 18 tuổi, do nghị định ngày 27 tháng 7 năm 1942, 12 tháng 8 năm 1943 và 30 tháng 10 năm 1944. Nghị định ngày 30 tháng 10 năm 1944 này nay đã bỏ đi.

Điều thứ 3: Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 1946.

Điều thứ tư: Các ông Bộ trưởng các bộ lĩnh uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu170
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170

Lược đồ Sắc lệnh 170 cấp thêm viên chức, quả phụ, cô nhi viên chức lương hưu bổng tiền phụ tang 10%


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 170 cấp thêm viên chức, quả phụ, cô nhi viên chức lương hưu bổng tiền phụ tang 10%
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu170
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHuỳnh Thúc Kháng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Sắc lệnh 170 cấp thêm viên chức, quả phụ, cô nhi viên chức lương hưu bổng tiền phụ tang 10%

              Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 170 cấp thêm viên chức, quả phụ, cô nhi viên chức lương hưu bổng tiền phụ tang 10%