Sắc lệnh 174/SL

Sắc lệnh số 174/SL về việc sát nhập Sở địa chính Trung bộ vào Nha địa chính thuộc bộ Canh nông do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 174 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14-11-1945 thành lập Bộ Canh nông.

Chiểu Sắc lệnh số 11/SL-bis ngày 2-2-1947 sát nhập Nha Địa chính vào Bộ Canh nông,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông,

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay sát nhập sổ địa chính Trung Bộ vào Nha Địa chính thuộc Bộ Canh nông.

Điều 2

Ông Lê Ngọc Hoan được cử làm Tổng Giám đốc Nha Địa chính.

Điều 3

Ông bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 174/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 174/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 29/04/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 174/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 174/SL sát nhập Sở địa chính Trung bộ Nha địa chính bộ Canh nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 174/SL sát nhập Sở địa chính Trung bộ Nha địa chính bộ Canh nông
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 174/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 14/04/1948
Ngày hiệu lực 29/04/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 14/04/1948

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/04/1948

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực