Sắc lệnh 177

Sắc lệnh số 177 về việc bổ khuyết điều thứ 3 sắc lệnh số 60 ngày 6 tháng 5 năm 1946 tổ chức Quân sự uỷ viên hội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 177 NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 60 ngày 6-5-46 tổ chức Quân sự Uỷ viên hội;

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-46 quy định việc tổ chức các bộ;

Theo đề nghị của Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Điều thứ 3 Sắc lệnh số 60 ngày 6-5-46 kể trên, nay sửa đổi và bổ khuyết như sau này:

"Quân sự Uỷ viên hội là một cơ quan tối cao quân sự có nhiệm vụ điều khiển quân đội toàn quốc.

Quân sự Uỷ viên hội đặt thẳng dưới quyền kiểm soát của Chính phủ và do một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch ngang hàng với Bộ trưởng và Thứ trưởng điều khiển.

Quân sự Uỷ viên hội có một Văn phòng để trực tiếp giúp việc Chủ tịch hay Phó Chủ tịch về nhiệm vụ chính trị. Những luật lệ và quy tắc có liên quan đến các Bộ trong Chính phủ Việt Nam đều có thể áp dụng vào Quân sự Uỷ viên hội về phương diện hành chính, tài chính và nhân sự.

Chủ tịch quân sự Uỷ viên hội sẽ ra nghị định để thi hành luật lệ thuộc phạm vi nhiệm vụ của hội. Duy về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các quân quan từ cấp tá trở lên, Quân sự Uỷ viên hội sẽ thoả thuận cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng."

Điều thứ 2

Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 177
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 177
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/09/1946
Ngày hiệu lực 25/09/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 177

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 177 bổ khuyết sắc lệnh 60 tổ chức Quân sự uỷ viên hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 177 bổ khuyết sắc lệnh 60 tổ chức Quân sự uỷ viên hội
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 177
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành 10/09/1946
Ngày hiệu lực 25/09/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 10/09/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/09/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực