Sắc lệnh 179/SL

Sắc lệnh số 179/SL về việc cho phép ông Nghiêm Tử Trình từ chức uỷ viên UBKCHC Hà nội do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 179-SL NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Cho phép ông Nghiêm Tử Trình được từ chức Uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 179/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 179/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/08/1953
Ngày hiệu lực 18/08/1953
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 179/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 179/SL cho Nghiêm Tử Trình từ chức uỷ viên UBKCHC Hà nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 179/SL cho Nghiêm Tử Trình từ chức uỷ viên UBKCHC Hà nội
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 179/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 18/08/1953
Ngày hiệu lực 18/08/1953
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 18/08/1953

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/08/1953

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực