Sắc lệnh 19

Sắc lệnh số 19 về việc giải tán Hội "Bắc kỳ trung ương phổ tế" và các hội phổ tế ở Bắc Kỳ do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 19 giải tán Hội "Bắc kỳ trung ương phổ tế" hội phổ tế ở Bắc Kỳ


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 19 NV NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội,

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 21 tháng 2 năm 1933 ấn định cách tổ chức chung cho các hội ở Đông Dương;

Chiểu chi Nghị định nguyên Toà quyền Đông Dương ngày 14-10-1929 thiết lập một số Giám đốc các việc Phổ Tế ở Đông Dương;

Chiểu chi Nghị định nguyên Thống sứ Bắc kỳ Trung ương Phổ Tế ở toàn xứ Bắc kỳ không hoạt động nữa và mục đích không thích hợp với chính thể hiện thời;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả luận;

RA SẮC LỆNH:

Khoản thứ nhất: Kể từ ngày ký sắc lệnh này, hội Bắc kỳ Trung ương Phố Tế tại Hà Nội (Comité Central d— Aide Mutuelle et d—Assistance Sociale du Tonkin) và các hội Phổ Tế ở toàn xử Bắc kỳ (Associatiens provinciales d—Aide Mutuelle et d—Assistance Sociale) đều bị giải tán.

Khoản thứ hai: Những tài sản của các hội này đều bị tịch thu và giao cho Bộ Cứu tế xã hội quản trị.

Khoản thứ ba: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19

Lược đồ Sắc lệnh 19 giải tán Hội "Bắc kỳ trung ương phổ tế" hội phổ tế ở Bắc Kỳ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 19 giải tán Hội "Bắc kỳ trung ương phổ tế" hội phổ tế ở Bắc Kỳ
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu19
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Sắc lệnh 19 giải tán Hội "Bắc kỳ trung ương phổ tế" hội phổ tế ở Bắc Kỳ

              Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 19 giải tán Hội "Bắc kỳ trung ương phổ tế" hội phổ tế ở Bắc Kỳ