Sắc lệnh 19/SL

Sắc lệnh số 19/SL về việc cử ông Trần Văn Trà làm Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh nam bộ do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 19/SL NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 1949 CỬ ÔNG TRẦN VĂN TRÀ LÀM PHÓ TƯ LỆNH BỘ TƯ LỆNH NAM BỘ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33-SL ngày 23 tháng 3 năm 1946 và số 71-SL ngày 25 tháng 5 năm 1946 ấn định quy tắc Quân đội quốc gia;

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 tổ chức Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 14-SL ngày 12 tháng 3 năm 1949 đổi tên Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam là Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam, và các Bộ Chỉ huy Liên khu Quân sự đổi tên là Bộ Tư lệnh Liên khu;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử ông Trần Văn Trà làm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Nam bộ.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 19/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 19/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/03/1949
Ngày hiệu lực 05/04/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 19/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 19/SL cử ông Trần Văn Trà Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh nam bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 19/SL cử ông Trần Văn Trà Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh nam bộ
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 19/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 21/03/1949
Ngày hiệu lực 05/04/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 21/03/1949

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/04/1949

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực