Sắc lệnh 196

Sắc lệnh số 196 về việc cử các ông vào Uỷ ban nghiên cứu và điều khiển sự thi hành tạm ước Việt - Pháp do Chủ tịch Chính phủ ban hành

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SÔ 196 NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ họp hôm mồng 8 tháng 9 năm 1946 thành lập Uỷ ban nghiên cứu và điều khiển sự thi hành tạm ước Pháp Việt ký ngày 14-9-46, giao cho Chủ tịch Chính phủ việc cử nhân viên của Uỷ ban này,

QUYẾT ĐỊNH:

Nay cử các vị có tên sau này vào "Uỷ ban nghiên cứu và điều khiển thi hành tạm ước Việt-Pháp 14-9-49":

Phan Anh

Phạm Văn Bách

Trịnh Văn Bình

Cù Huy Cận

Bùi Bằng Đoàn

Phạm Khắc Hoè

Vũ Đình Hoè

Vũ Văn Hiên

Lê Văn Hiến

Nguyễn Văn Huyên

Đặng Xuân Khu

Nguyễn Văn Tào

Nguyên Văn Tày

Bùi Công Trừng

Trần Công Tường

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 196
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 196
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/1946
Ngày hiệu lực 25/11/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 196

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 196 cử ông Uỷ ban nghiên cứu điều khiển thi hành tạm ước Việt - Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 196 cử ông Uỷ ban nghiên cứu điều khiển thi hành tạm ước Việt - Pháp
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 196
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành 10/10/1946
Ngày hiệu lực 25/11/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 10/10/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/11/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực