Sắc lệnh 204/SL

Sắc lệnh số 204/SL về việc đặt đảm phụ đánh vào tầu thuỷ, xuồng máy hay thuyền chở hàng hoá do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành, để sửa đổi Sắc lệnh số 200 ngày 15-10-1946 đặt đảm phụ đánh vào tầu thuỷ, xuồng máy hay thuyền chở hàng hoá

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 204/SL NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 1948 SỬA ĐỔI SẮC LỆNH SỐ 200 NGÀY 15-10-1946 ĐẶT ĐẢM PHỤ ĐÁNH VÀO TẦU THUỶ, XUỒNG MÁY HAY THUYỀN CHỞ HÀNG HOÁ 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh số 118 ngày 9 tháng 7 năm 1946 đặt ra một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải,

Chiểu chi Sắc lệnh số 200 ngày 15 tháng 10 năm 1946 sửa đổi Điều 4 Sắc lệnh nói trên;

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Điều thứ nhất Sắc lệnh số 200 ngày 15 tháng 10 năm 1946 nay đổi như sau:

"Đảm phụ đánh vào tàu thuỷ, xuồng máy hay thuyền cho hàng hoá gồm có 2 phần:

1- Một phần đánh vào giá trị của hàng hoá định là 4 phần nghìn.

2- Một phần đánh vào trọng lượng của hàng hoá định là 2 đồng một tấn.

Đảm phụ này sẽ căn cứ vào tờ thông quan hay những điều ghi trong số thuyền mà tính và phải nộp ngay tại sở Thuế quan khi trình giấy thông quan hoặc số thuyền cho thuyền tầu hay xuồng đI".

Điều 2

Số thu tối thiểu mỗi lần là 10 đồng.

Điều 3

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 204/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 204/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/1948
Ngày hiệu lực 22/07/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 204/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 204/SL đặt đảm phụ đánh tầu thuỷ, xuồng máy thuyền chở hàng hoá


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 204/SL đặt đảm phụ đánh tầu thuỷ, xuồng máy thuyền chở hàng hoá
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 204/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 07/07/1948
Ngày hiệu lực 22/07/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 07/07/1948

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/07/1948

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực